game bắn cá mập

เครือข่ายเชื่อมโยงคมนาคมในยูนนานรุดหน้า: โอกาสเชื่อมไทยกับจีนตะวันตก

27 Aug 2013
แม้ยูนนานจะไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เนื่องด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น มีอาณาเขตติดต่อกับ 3 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ รวมระยะทาง 4,060 กม คิดเป็น 1 ใน 5 ของพรมแดนทางบกทั้งจีน ติดกับเมียนมาร์ 1,997 กม. เวียดนาม 1,354 กม. และลาว 710 กม. และอยู่ใกล้ไทย กัมพูชา บังกลาเทศ และอินเดีย เมื่อเดือน พ.ค. 2554 รัฐบาลจีนจึงได้อนุมัติยุทธศาสตร์ป้อมหัวสะพาน (Bridgehead Strategy) หรือภาษาจีนเรียกว่า “เฉียวโถวเป่า” ให้มณฑลยูนนานทำหน้าที่เสมือนเป็น “ป้อมปราการ ด่านแรก” ของภาคตะวันตกของจีน เพื่อเชื่อมดินแดนจีนตอนในกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการแสวงหาทางออกสู่ทะเล และได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 12 (2554-2558) การจะเป็น “ป้อมหัวสะพาน” ที่สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องมีเครือข่ายการคมนาคมที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูง ในแต่ละปี รัฐบาลมณฑลยูนนานทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภคด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ให้มีความก้าวหน้า สมกับการเป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกของจีนอย่างแท้จริง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ของมณฑลยูนนาน (2554-2558) และยุทธศาสตร์ป้อมหัวสะพาน จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคตะวันตกของจีน กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ดังนี้

การคมนาคมทางบก

การคมนาคมทางบก แบ่งเป็น เส้นทางถนน และเส้นทางรถไฟ โดยปัจจุบัน มณฑล ยูนนานมีทางหลวงเชื่อมระหว่างมณฑล 7 สาย ได้แก่ คุนหมิง-ฉงชิ่ง คุนหมิง-ซัวเถา คุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง-กว่างโจว คุนหมิง-ปักกิ่ง คุนหมิง-ทิเบต และรุ่ยลี่(ชายแดนยูนนาน-เมียนมาร์)-หางโจว และทางด่วนเชื่อมระหว่างประเทศ 4 สาย ได้แก่ คุนหมิง-เหอโข่ว(เชื่อมเวียดนาม) คุนหมิง-บ่อหาน (เชื่อมลาวและไทย) คุนหมิง-รุ่ยลี่ (เชื่อมเมียนมาร์) และคุนหมิง-เถิงชง(เชื่อมเมียนมาร์และอินเดีย) ซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่ได้เปิดใช้งานแล้ว โดย ณ สิ้นปี 2553 ยูนนานมีทางหลวงรวม 209,000 กม. และทางด่วน 2,630 กม. ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างทางหลวงเพิ่มเป็น 223,000 กม. และทางด่วนเพิ่มเป็น 4,500 กม. ภายในปี 2558

 

ทางหลวงระหว่างมณฑล 7 สาย

ทางหลวงระหว่างประเทศ 4 สาย

เส้นทาง

ระยะทาง

สถานะ

เส้นทาง

ระยะทาง

สถานะ

คุนหมิง-ฉงชิ่ง

838 กม. เปิดใช้ตลอดเส้นทาง

คุนหมิง-บ่อหาน (R3A)

695 กม. เปิดใช้ตลอดเส้นทาง

คุนหมิง-ซัวเถา

1,696 กม. เปิดใช้แล้วบางส่วน โดยบางช่วงในมณฑลยูนนาน และกว่างโจว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

คุนหมิง-รุ่ยลี่

692 กม. เปิดใช้แล้วบางส่วน คาดแล้วเสร็จปี 2557

คุนหมิง-เซี่ยงไฮ้

2,361 กม. เปิดใช้ตลอดเส้นทาง

คุนหมิง-โหวเฉียว

683 กม. เปิดใช้ช่วงคุนหมิง- เถิงชง เหลือช่วงเถิงชง-โหวเฉียวยังไม่เริ่มก่อสร้าง

คุนหมิง-กว่างโจว

1,432 กม.

เปิดใช้แล้วส่วนใหญ่ เหลือช่วงหงเหอ-สือหลิน

ในยูนนาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

คุนหมิง-เหอโข่ว

412 กม. เปิดใช้แล้วส่วนใหญ่

คุนหมิง-ปักกิ่ง

2,491 กม. เปิดใช้ช่วงเสฉวน-ส่านซี สำหรับเส้นทางในปักกิ่ง มณฑลเหอเป่ย และบางส่วนในยูนนาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

คุนหมิง – ทิเบต

2,300 กม. เปิดใช้ตลอดเส้นทาง

รุ่ยลี่-หางโจว

2,981 กม. เปิดใช้แล้วส่วนใหญ่ โดยเส้นทางในมณฑลกุ้ยโจว และ หูหนาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ถึงแม้ยูนนานจะมีเส้นทางถนนที่มีความพร้อมสูง แต่ก็เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบราง ซึ่งเป็นรูปแบบการคมนาคมขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อรองรับการขนส่งประชาชน และสินค้าที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภูมิประเทศของยูนนานส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับหุบเขา การก่อสร้างเส้นทางรถไฟจึงใช้งบประมาณสูง โดยปี 2556 รัฐบาลยูนนานเตรียมงบประมาณก่อสร้างเส้นทางรถไฟ 21,700 ล้านหยวน หรือกว่า 1 แสนล้านบาท มากกว่าปี 2555 ถึง 1 เท่าตัว ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า รัฐบาลยูนนานจะใช้งบประมาณเพื่อลงทุนด้านการรถไฟ ระหว่างปี 2556-2558 สูงถึง 1 แสนล้านหยวน
ภายในปี 2563 มณฑลยูนนานจะมีเส้นทางรถไฟระหว่างมณฑล 8 สาย ได้แก่ ยูนนาน-ทิเบต คุนหมิง-หนานหนิง คุนหมิง-เสฉวน คุนหมิง-กุ้ยหยาง คุนหมิง-เฉิงตู ยูนนาน-กวางสี คุนหมิง-ฉงชิ่ง และคุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ และเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงออกต่างประเทศ 4 สาย ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับเส้นทางรถไฟ Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) ได้แก่ จีน-เวียดนาม จีน-ลาว-ไทย จีน-เมียนมาร์ และจีน-เมียนมาร์-อินเดีย ประกอบขึ้นเป็นเส้นทางรถไฟ “8 สายเข้ายูนนาน 4 สายออกต่างประเทศ” โดย ณ สิ้นปี 2553 มณฑลยูนนานมีเส้นทางรถไฟระยะทางประมาณ 2,500 กม. และตั้งเป้าหมายจะมีเส้นทางรถไฟที่เปิดใช้งาน 5,000 กม. ภายในปี 2558

เส้นทาง

ระยะทาง

เวลาเดินทาง

สถานะ

เส้นทางรถไฟระหว่างมณฑล 8 สาย

ยูนนาน-ทิเบต 1,950 กม. ช่วงคุนหมิง-แชงกรีล่า เดิมมีอยู่แล้ว ช่วงแชงกรีล่า-ทิเบต คาดแล้วเสร็จปี 2558
คุนหมิง-หนานหนิง 898 กม. 12 เดิมมีอยู่แล้ว
คุนหมิง-เสฉวน 872 กม. 18 เดิมมีอยู่แล้ว
คุนหมิง-กุ้ยหยาง 828 กม. 12 เดิมมีอยู่แล้ว
คุนหมิง-เฉิงตู (ด่วน 200 กม/ชม) 737 กม. 5 คาดแล้วเสร็จปี 2563
ยูนนาน-กวางสี (ช่วงยูนนาน ด่วน 200 กม/ชม และช่วงกว่างซี ความเร็วสูง 250 กม/ชม) 715.8 กม. 5 คาดแล้วเสร็จปี 2559
คุนหมิง-ฉงชิ่ง (ความเร็วสูง 250 กม/ชม) 700 กม. 3 คาดแล้วเสร็จปี 2563
คุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ (ความเร็วสูง 350 กม/ชม) 2,181 กม. 8 คาดแล้วเสร็จปี 2558

เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงออกต่างประเทศ 4 สาย

สายตะวันออก คุนหมิง-เหอโข่ว 390 กม.

1. คุนหมิง-ยวี่ซี 108 กม. ปัจจุบันเป็นรถไฟธรรมดา กำลังพัฒนาเป็นรถไฟความเร็วสูง เริ่มก่อสร้าง มิ.ย.2552 คาดเสร็จในปี 2557

2. ยวี่ซี-เมิ่งจื้อ เปิดใช้งาน 23 ก.พ.2556 ระยะทาง 141 กม.

3. เมิ่งจื้อ-เหอโข่ว 141 กม. เริ่มก่อสร้าง ก.ค. 2552 คาดเสร็จ ก.ย. 2557

สายกลาง คุนหมิง-บ่อหาน 596 กม.

1. คุนหมิง-ยวี่ซี เป็นเส้นทางเดียวกับคุนหมิง-ยวี่ซีของสายตะวันออก

2. ยวี่ซี-บ่อหาน (ยวี่ซี่-ผูเอ่อร์-จิ่งหง-บ่อหาน) 488 กม. ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ได้รับบรรจุในแผนระยะกลางและระยะยาวด้านการพัฒนาเส้นทางรถไฟของรัฐบาลกลาง

สายตะวันตก คุนหมิง-รุ่ยลี่ 612 กม.

1. คุนหมิง-ต้าหลี่ กำลังขยายเส้นทาง คาดแล้วเสร็จ พ.ค.2560 ร่นเวลาเดินทางเหลือ 2 ชม. แบ่งเป็น 2 ช่วง

1.1 คุนหมิง-กว่างทง 107 กม. เริ่มก่อสร้าง ต.ค. 2550 คาดเปิดใช้สิ้นปี 2556 1.2 กว่างทง-ต้าหลี่ 175 กม. เริ่มก่อสร้างปลายปี 2555

2. ต้าหลี่-เป่าซาน 134 กม. เริ่มก่อสร้าง มิ.ย.2551 คาดเสร็จปี 2557

3. เป่าซาน-รุ่ยลี่ 196 กม. เริ่มก่อสร้าง พ.ค. 2554 คาดเสร็จปี 2561

สายเหนือ คุนหมิง-โหวเฉียว เส้นทางภายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เส้นทางเดียวกับสายตะวันตก โดยแยกจากเมืองเป่าซานไปยังด่านโหวเฉียว อำเภอเถิงชง เพื่อเชื่อมต่อไปยัง เมียนมาร์ บังกลาเทศ และอินเดีย ช่วงเป่าซาน-โหวเฉียวยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นต้น

การคมนาคมทางน้ำ

แม่น้ำโขง ซึ่งช่วงที่ไหลผ่านมณฑลยูนนานมีชื่อเรียกว่า “แม่น้ำล้านช้าง” เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญของมณฑลยูนนาน เชื่อมต่อกับท่าเรือเมิ่งม่อของลาว ท่าเรือ ว่านเปิงของเมียนมาร์ และท่าเรือเชียงแสนของไทย มีความสำคัญในการเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนในมณฑลยูนนานกับเมียนมาร์ ลาว และไทย โดยท่าเรือสำคัญจะตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อสิบสองปันนา ได้แก่

1. ท่าเรือจิ่งหง อยู่ห่างจากจุดตัดระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์-ลาว ตามเส้นทางน้ำ 101 กม. อยู่ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำ 334.6 กม. และอยู่ห่างจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย 402.1 กม.

2. ท่าเรือก๋านหล่านป้า อยู่ห่างจากท่าเรือจิ่งหงลงมาทางทิศใต้ประมาณ 27 กม. เป็นท่าเรือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าเรือจิ่งหง

3. ท่าเรือกวนเหล่ย อยู่ห่างจากท่าเรือจิ่งหงลงมาทางทิศใต้ตามเส้นทางน้ำ 81 กม. หรือเส้นทางบก 157 กม. ท่าเรือกวนเหล่ยเป็นด่านแรกของมณฑลยูนนาน เมื่อล่องเรือจากแม่น้ำโขงขึ้นไป เป็นจุดที่มีพรมแดนติดลาว และเมียนมาร์ ปัจจุบันเป็นท่าเรือหลักสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีนทางแม่น้ำโขง เนื่องจากท่าเรือจิ่งหงอยู่ในตัวเมืองไม่สะดวกต่อการเป็นท่าเรือขนส่ง นอกจากนี้ ท่าขนส่งสินค้า และผู้โดยสารที่ท่าเรือกวนเหล่ยจะช่วยแก้ปัญหาการล่องเรือในฤดูแล้งซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำมา

แม้ปริมาณผู้โดยสาร และสินค้าที่ขนส่งผ่านแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างจะลดลงหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเดือน ต.ค. 2554 ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อความปลอดภัยในแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง แต่จากการที่จีน ลาว เมียนมาร์ และไทย ได้ร่วมกันทำการลาดตระเวนในเส้นทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ครั้งที่ 10 เมื่อเดือน พ.ค. 2556 พบว่า ปริมาณการเดินเรือในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4 มีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ถือว่าปริมาณเรือที่เข้า-ออกท่าเรือกวนเหล่ยของจีน ท่าเรือเมิ่งม่อของลาว ท่าเรือว่านเปิงของเมียนมาร์ และท่าเรือเชียงแสนของไทย กลับเข้าสู่ระดับปกติ ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงล้วนมีระดับความพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

การคมนาคมทางอากาศ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 เป็นวันครบรอบ 1 ปีของการเปิดใช้สนามบินนานาชาติฉางสุ่ยคุนหมิง หลังย้ายมาจากสนามบินอู่เจียป้า สนามบินแห่งเก่าของนครคุนหมิง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555 โดยสนามบินคุนหมิงสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 38 ล้านคน เป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากสนามบินปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว มณฑลยูนนานมีสนามบินที่เปิดใช้งานแล้ว 12 แห่ง ได้แก่ สนามบินคุนหมิง สนามบินสิบสองปันนา สนามบินลี่เจียง สนามบินเต๋อหง สนามบินผู๋เอ่อร์ สนามบินเถิงชง สนามบิน เป่าซาน สนามบินเหวินซาน สนามบินเจาทง สนามบินหลินชัง สนามบินต้าหลี่ และสนามบินแชงกรีล่า โดยมีโครงการขยายสนามบินให้ครอบคลุมทุกเมืองของมณฑลยูนนาน รวมถึงขยายสนามบินเดิมให้ใหญ่ขึ้น ปี 2555 มณฑลยูนนานเปิดเส้นทางการบิน 319 เส้นทาง (ภายในประเทศ 275 เส้นทาง) เชื่อมต่อกับ 118 จุดหมายปลายทาง (ภายในประเทศ 89 เมือง) มีสายการบินให้บริการ 37 ราย (ภายในประเทศ 22 ราย) โดยใช้นครคุนหมิงเป็นจุดศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายการบินกระจายไปตามเมืองต่างๆ ภายในมณฑล มณฑลโดยรอบ เมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ร่วมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ เดือน ก.ค. 2556 สนามบินนานาชาติฉางสุ่ยคุนหมิงมีปริมาณเที่ยวบินขึ้น-ลง 2.3 หมื่นเที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 740 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 35.3 มีปริมาณผู้โดยสารตลอดทั้งเดือน ก.ค. 2556 จำนวน 2,755,800 คน เฉลี่ยวันละ 88,900 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 มีปริมาณการขนส่งสินค้า 2.4 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.5 อัตราการขยายตัวของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารสูงเป็นอันดับ 1 ของจีน

ปัจจุบัน มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานจำนวนหลายเส้นทาง ได้แก่ การบินไทย ให้บริการเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ สายการบิน China Eastern Airlines ให้บริการเส้นทาง คุนหมิง-กรุงเทพฯ สิบสองปันนา-กรุงเทพฯ ลี่เจียง-กรุงเทพฯ คุนหมิง-เชียงใหม่ และคุนหมิง-เชียงราย นอกจากนี้ ยังมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำนำนักท่องเที่ยวจีนไปยังประเทศไทยอีกหลายเส้นทาง ได้แก่ คุนหมิง-สุราษฎร์ธานี และคุนหมิง-ภูเก็ต เป็นต้น ในอนาคต จะมีสายการบินจีนเปิดให้บริการเส้นทางเชียงใหม่-สิบสองปันนา และเชียงราย-สิบสองปันนาด้วย

ศักยภาพของมณฑลภาคตะวันตก

นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงสิ้นปี 2555 เศรษฐกิจมณฑลยูนนานขยายตัวใน อัตราที่สูงกว่าร้อยละ 10 ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 7 ปี โดยปี 2555 ถือเป็นปีแรกที่มณฑลยูนนานมีมูลค่า GDP ทะลุ 1 ล้านล้านหยวน รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ตั้งเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2556 ไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมณฑลทางภาคตะวันตกของจีน ที่กำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด มีประชากรรวม 500 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 37 ของประชากรจีนทั้งประเทศ ผลผลิตมวลรวม (GDP) ของทั้ง 12 มณฑลภาคตะวันตกมากกว่า 11 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 22 ของ GDP ของจีน ขยายตัวจากปี 2554 มากกว่าร้อยละ 14 และช่วง 6 เดือนแรกปี 2556 มณฑลกุ้ยโจว และยูนนาน มีการขยายตัวของ GDP ร้อยละ 12.5 และ 12.4 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จัดเป็นอันดับ 1 และ 2 ของจีน ตามลำดับ ขณะที่ปี 2555 และครึ่งแรกปี 2556 เศรษฐกิจจีนโดยเฉลี่ยเติบโตที่อัตราร้อยละ 7.8 และ 7.6 ตามลำดับ นอกจากนั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในภาคตะวันตกของจีนขยายตัวร้อยละ 25.7 ปีต่อปี ในขณะที่ภาคตะวันออกมี FDI ลดลงร้อยละ 1.1 ปีต่อปี ภาคตะวันตกของจีนจึงเป็นตลาดที่ใหญ่ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาก แต่มีการแข่งขันน้อยกว่าภาคตะวันออก สามารถเป็นตลาดรองรับสินค้าไทยได้ ปัจจุบัน มูลค่าการค้าระหว่างจีนตะวันตกกับไทยยังอยู่ในระดับต่ำ จึงเป็นโอกาสสำหรับไทยในการเข้าไปชมีส่วนร่วมในการเติบโตของจีนตะวันตกตั้งแต่เนิ่นๆ

ยูนนาน: โอกาสของไทยสู่จีนตะวันตก

ที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งไทยและยูนนานมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นประตูสู่กันและกัน ด้วยการเชื่อมโยงทางคมนาคมบนเส้นทาง R3A ระหว่างภาคเหนือของไทย จากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเมืองหน้าด่าน การเชื่อมโยงทางบกของไทย ถึงด่านบ่อหาน มณฑลยูนนาน ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งประหยัดเวลากว่าการขนส่งทางทะเลมายังมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน และยังต้องใช้เวลาขนส่งเข้ามายังมณฑลตอนใน รวมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 10-12 วัน เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรกรรม อาทิ ผลไม้ อาหารทะเลแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป จากเส้นทาง R3A สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเส้นทางคมนาคมของมณฑลยูนนาน ไปสู่เมืองหลักในมณฑลภาคตะวันตกของจีน ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาขนส่งสินค้าที่ลดลง ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในมณฑลเสฉวน และนครฉงชิ่ง ใช้เส้นทางดังกล่าวขนส่งผลไม้จากไทย เนื่องจากใช้เวลาน้อยกว่าการขนส่งทางทะลประมาณ 4-5 วัน จากการสอบถามผู้ประกอบการขนส่งในนครเฉิงตู และฉงชิ่ง ได้หันมาใช้เส้นทาง R3A เพื่อขนส่งผลไม้ เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกและรวดเร็วกว่าการขนส่งทางทะเล และคาดว่าเมื่อสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เปิดใช้ และเมื่อมีการอำนวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้าบนเส้นทาง R3A ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น จะใช้เส้นทาง R3A เพื่อขนส่งผลไม้ และสินค้าต่าง ๆ จากไทย เพิ่มมากขึ้น

การที่รัฐบาลจีนได้ใช้นโยบายมุ่งลงใต้ และพัฒนาภาคตะวันตกรอบใหม่ ส่งเสริมให้มณฑลภาคตะวันตกเพิ่มการค้า และการลงทุน กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และอาเซียน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมณฑลทางตะวันตกเอง ไทยจึงสามารถใช้โอกาสดังกล่าว และจากการมีที่ตั้งที่เหมาะสม อาศัยการเชื่อมโยงทางคมนาคมที่กำลังเป็นรูปร่างขึ้นในอนาคตเพิ่มการส่งออกสินค้าไทย ไปยังจีนตะวันตก อาทิ ฉงชิ่ง เฉิงตู กุ้ยโจว กว่างซีจ้วง เพื่อเข้าถึงตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่กำลังขยายตัวและมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นตลาดทางเลือกที่สำคัญสำหรับสินค้าไทย

เว็บไซต์สำนักข่าว

เว็บไซต์สำนักข่าว

เว็บไซต์ข่าวรถไฟจีน เว็บไซต์รัฐบาลยูนนาน

] เว็บไซต์สำนักข่าว

เว็บไซต์สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ)

เว็บไซต์สมาพันธ์ท่าเรือจีน เว็บไซต์สำนักข่าว เว็บไซต์สำนักข่าว

มณฑลภาคตะวันตก 12 มณฑล ได้แก่ ยูนนาน กุ้ยโจว เสฉวน ฉงชิ่ง กว่างซี มองโกเลียใน ส่านซี กานซู หนิงเซี่ย ชิงไห่ ทิเบต และซินเจียง

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงปักกิ่ง

นายโกสินทร์ บุณยวัฒโนภาส ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (นครคุนหมิง) เขียน

นายธนพ ปัญญาพัฒนากุล ตรวจ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online