game bắn cá mập

รัฐไม่รวย ทำไม่ได้! ทางการกว่างซีทุ่ม 5 ล้านหยวนต่อปีอุดหนุนการขนส่งทางอากาศ

15 Feb 2013

เว็บไซต์อ่าวเป่ยปู้ออนไลน์: ทางการหนานหนิง เมืองเอกของกว่างซี ประกาศทุ่มงบปีละ 5 ล้านหยวนอุดหนุนสายการบินและเครื่องบินเช่าเหมาลำขนส่งสินค้าทางอากาศ หวังก้าวเป็นฮับโลจิสติกส์ทางอากาศของภูมิภาคตะวันตกจีนสู่อาเซียน

การให้เงินอุดหนุนดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาโลจิสติกส์ด่านทางอากาศนครหนานหนิง ซึ่งบังคับใช้ระหว่างปี 2555-2558

เงินอุดหนุนดังกล่าวจะใช้สำหรับการพัฒนาและดึงดูดการให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศประเทศที่ทำการบินจากสนามบินนานาชาติอู๋ซวีหนานหนิง

กลุ่มเป้าหมายของมาตรการนี้ ได้แก่ บริษัทสายการบินที่มีบริการเที่ยวบินขนส่งสินค้า บริษัทการบินที่มีโครงการพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศ บริษัทผู้ให้บริการเช่าเหมาเครื่องบินขนส่งสินค้า และบริษัทผู้ให้บริการตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งทางอากาศ (Air Freight Forwarder)

บริษัทที่เข้าข่ายเหล่านี้ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

– เป็นบริษัทสายการบินที่เปิดบริการเส้นทางการบินขนส่งสินค้าใหม่ทั้งในหรือระหว่างประเทศประเทศจากสนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงไม่ว่าจะมีกำหนดบินแน่นอนหรือไม่แน่นอน

– เป็นบริษัทเช่าเหมาลำเครื่องบินที่ทำการเช่าเครื่องบินเพื่อประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านสนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง

– เป็นบริษัทผู้ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งทางอากาศที่ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านสนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง

เงินอุดหนุนดังกล่าวแบ่งออกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนสำหรับเที่ยวบิน/เส้นทางบินขนส่งสินค้าตรง เงินอุดหนุนสำหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่มีจุดแวะพัก (Stop over Flight) และเงินอุดหนุนแก่ธุรกิจที่ช่วยบุกเบิกและขยายตลาดขนส่งสินค้าทางอากาศ

เงินอุดหนุนสำหรับเที่ยวบิน/เส้นทางบินขนส่งสินค้าตรง จะมอบให้แก่สายการบินที่ให้บริการขนส่งสินค้าตรงข้ามทวีปแบบมีกำหนดเวลาบินแน่นอน โดยมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดถึง 1.2 ล้านหยวน       

หากเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการขนส่งตรงสู่พื้นที่ต่างๆ ในเอเชีย (รวมฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) แบบมีกำหนดเวลาบินแน่นอนก็มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 800,000 หยวน ส่วนเที่ยวบินขนส่งสินค้าภายในประเทศมีสิทธิอาจได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 500,000 หยวน

ขณะที่ เที่ยวบินขนส่งสินค้าที่มีจุดแวะพักจะต้องเป็นเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ดำเนินพิธีการผ่านแดนและขนถ่ายสินค้าเข้าออก ณ ด่านศุลกากรประจำสนามบินนานาชาติอวู๋ซวีหนานหนิง โดยมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเป็นจำนวนร้อยละ 80 ของเงินอุดหนุนสำหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้าตรง

นอกจากนี้ ยังให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทสายการบิน บริษัทผู้เช่าเหมาลำเครื่องบินที่ช่วยดึงดูดผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ธุรกิจผู้ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งทางอากาศ ธุรกิจฝ่ายขายของ Air Cargo ที่มียอดธุรกรรมขนถ่ายสินค้าผ่านสนามบินนานาชาติหนานหนิงสูงสุด 3 อันดับแรก โดยจะได้รับเงินอุดหนุนครั้งเดียวสูงสุดถึง 100,000 หยวน

อานิสงค์จากการเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ความได้เปรียบจากการเป็นมณฑลแห่งเดียวในภาคตะวันตกที่มีทางออกสู่ทะเล ตลอดจนการประกาศนโยบายเป็นประตูสู่อาเซียนได้ทำให้การขนส่งสินค้าทั้งการขนส่งตรงและถ่ายลำสินค้าผ่านกว่างซีมีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

BIC เห็นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทางอากาศของไทยที่สนใจจะมาเปิดตลาดแห่งใหม่ กว่างซีถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของท่าน เนื่องจากหลายปีมานี้ ทางการกว่างซีได้เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง พร้อมประกาศมาตรการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและดึงดูดธุรกิจขนส่งเข้ามาลงทุน

ประกอบกับปัจจุบัน ตลาดขนส่งสินค้าทางอากาศของกว่างซียังเป็นตลาดที่มีผู้เล่นไม่มาก ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นบริษัทสายการบินในประเทศของจีนและฮ่องกงเป็นหลัก ยังไม่มีธุรกิจขนส่งสินค้าอากาศจากอาเซียนเข้ามาลงทุน จึงเป็นตลาดใหม่ที่ท้าทายผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสนใจ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online