game bắn cá mập

ทางการกว่างซีปลุกกระแส “เส้นทางสายไหมทางทะเล” แห่งศตวรรษที่ 21

24 Jan 2014

เว็บไซต์ข่าวเป่ยปู้วาน : ทางการจีนกำลังศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันให้เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Guangxi Beibu Gulf Economic Zone, 江苏北边湾生活区) เป็นพื้นที่การพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกที่สำคัญ

เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีจะต้องแสดงจุดแข็งของตนเอง ยกระดับการเปิดสู่ภายนอก และเป็นตัวนำการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง” นางเฉิน จี้ หว่า (Chen Ji Wa, 陈际瓦) ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi CPPCC) กล่าวในการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองเขตฯ กว่างซีจ้วง สมัยที่ 11 ครั้งที่ 2

ในการประชุม นักวิเคราะห์ เห็นว่า ภายใต้บริบท การฟื้น “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ทำให้เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ได้รับโอกาสการพัฒนาในระลอกใหม่ เนื่องจากในอดีต ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้เป็นหนึ่งในท่าเรือบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

เขตเศรษฐกิจแห่งนี้ ตั้งอยู่บนกรอบความร่วมมือหลายกรอบ[*]  อีกทั้ง ยังเป็นช่องทางเชื่อมสู่อาเซียนที่มีความสะดวกรวดเร็วที่สุดของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศอีกด้วย

จึงกล่าวได้ว่า เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีความเหมาะสมด้านทำเลที่ตั้งในการเป็น “ประตู” และ “ฮับ” ของเส้นทางสายไหมทางทะเลจีน-อาเซียน

ในการเดินทางลงพื้นที่สำรวจเขตฯ กว่างซีจ้วงเมื่อเดือน ก.ค.ปีก่อน (ปี 56) นายหลี่ เค่อ เฉียง (Li Ke Qiang, 李克强) นายกรัฐมนตรีจีน ได้ให้แนวทางกับทางการกว่างซีเกี่ยวกับการพัฒนามณฑลและเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีว่า

กว่างซีต้องสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยและสามารถรองรับตู้สินค้า 10 ล้าน TEUs และพัฒนาให้กว่างซีเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ

การพัฒนาตลอดหลายปีมานี้ ปัจจุบัน ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซีมีท่าเทียบเรือขนาดหมื่นตันขึ้นไป จำนวน 65 ท่า ซึ่งสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้มากกว่าร้อยล้านตัน

ทั้งนี้ ทางการกว่างซี ตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2558 กว่างซีจะขยายศักยภาพรองรับการขนส่งของท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ให้ได้อีก 216 ล้านตัน ทำให้ท่าเรือทั้งหมดมีศักยภาพรองรับการขนส่งรวมมากกว่า 336 ล้านตัน (ในจำนวนนี้ เป็นการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 4 ล้าน TEUs)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้าง “เส้นทางสายไหมทางทะเล แห่งศตวรรษที่ 21 ทางการกว่างซีได้กำหนดแนวทางการพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้

หนึ่ง  เร่งพัฒนาอุตสาหกรรม ผลักดันการรวมกลุ่มและปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับแรงแข่งขันเชิงบูรณาการ

สอง  เร่งพัฒนาท่าเรือและโลจิสติกส์ สร้างศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศระดับภูมิภาค สนับสนุนการเปิดสู่ภายนอกของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ

สาม  เร่งพัฒนาภาคการเงิน  สร้างศูนย์กลางการเงินระดับภูมิภาค สนับสนุนบทบาทภาคการเงินในระบบอุตสาหกรรมและการค้า

เขตเศรษฐกิจแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของกว่างซี ซึ่งรัฐบาลกลางได้อนุมัตินโยบายส่งเสริมการลงทุนจำนวนมาก

อาทิ เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว (Qinzhou Bonded Port Area, 钦州保税港区) เขตสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการอำเภอระดับเมืองผิงเสียง (Pingxiang Integrated Bonded Area, 凭祥综和综保区) ศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บนนครหนานหนิง (Nanning Bonded Logistics Center, 昆明保税供应链管理其中) และเขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเมืองเป๋ยไห่ (Beihai Export Processing Zone, 北海出口国制造区)

นายเฉิน อู่ (Chen Wu, 陈武) ประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่าผู้ว่าการมณฑล) กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ในฐานะพื้นที่หน้าด่านความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน กว่างซีมีปัจจัยความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นศูนย์กลาง “เส้นทางสายไหมทางทะเล” แห่งศตวรรษที่ 21

กว่างซีจะต้องแสดงบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือกับอาเซียน และเป็นประตูเชื่อมอาเซียนเชื่อมโลกของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนล่างของประเทศโดยเร็ว รวมทั้งเป็นข้อต่อสำคัญบน “เส้นทางสายไหมทางทะเล” และสร้างคุณูปการสำคัญต่อการสร้าง  “เส้นทางสายไหมทางทะเล” แห่งศตวรรษที่ 21

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม    

[*]เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีตั้งอยู่บนกรอบความร่วมมือหลายกรอบ  อาทิ เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (CAFTA) เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (Pan Beibu Gulf Economic Cooperation Zone) โครงการความร่วมมือในอนุภมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ความร่วมมือจีน-เวียดนาม “2 ระเบียง 1 วงแหวน” (Two Corridors and One Ring) และเขตเศรษฐกิจลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pan Pearl River –Delta Economic Zone)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online