game bắn cá mập

ซ่านโถวทุ่ม 15,000 ล้านหยวน มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมเทียบชั้นแนวหน้า

23 Dec 2013
นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ค้าขายกับเมืองซ่านโถว (潮州) หรือที่คนไทยคุ้นหูกันดีในชื่อเมืองซัวเถาทางตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นกำลังมุ่งมั่นกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคมณฑลกวางตุ้งตะวันออก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายเจิ้ง เหรินหาว (郑人豪) นายกเทศมนตรีเมืองซ่านโถว ประกาศเน้นย้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทุ่มงบประมาณลงทุนสูงกว่า 15,000 ล้านหยวน เชื่อมโยงเส้นทางเพื่อร่นระยะเวลาการขนส่ง พัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ตลอดจนปรับปรุงบริการด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 12 ของรัฐบาลกลาง รัฐบาลซ่านโถวได้ประกาศแผนสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งทางบกและทางทะเล

การพัฒนาโครงสร้างระบบขนส่งทางบก ประกอบด้วยการสร้างเส้นทางด่วนภายในเมืองซ่านโถวเอง ระยะทาง 186.7 กิโลเมตร เชื่อมต่อเขตปกครอง 6 เขตและอีก 1 อำเภอ ได้แก่ เขตจินผิง(金平)หลงหู(龙湖)หาวเจียง(濠江)เฉิงไห่ (澄海)ฉาวหยาง(潮阳)ฉาวหนาน(潮南)และอำเภอหนานอ้าว(南澳)และอีก 2 เส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่คือ เส้นทางเขตเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta: PRD) ไปยังมณฑลฝูเจี้ยน ซ่านโถวกับเมืองอื่น ๆ (เขตเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง – จ้างโจว –เชวียนโจว -เซี่ยเหมิน ) และเส้นทางซ่านโถว- เหมยโจว – ภาคใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน โดยทั้ง 2 เส้นทางจะใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง เส้นทางทั้งสองเป็นเส้นทางเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ซึ่งซ่านโถวเป็นทางผ่านไปยังเมืองต่าง ๆ ในจีน อย่างเส้นทางเซินเจิ้น -ซ่านโถว -เซี่ยเหมิน

การพัฒนาโครงสร้างด้านการขนส่งทางทะเล มีการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล (Blue economy) หรือที่รู้จักในชื่อภาษาจีนว่าแผน “ไห่หยางจิงจี้”(陆地经济) โดยการสร้างฐานการผลิตเรือสำราญ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล อาทิ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสำรวจทรัพยากรพลังงานใต้ทะเล การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล การบริการ และการขนส่งโลจิสติกส์ทางทะเล ซึ่งท่าเรือกว่างเอ้า (广澳港) มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณตู้คอนเทนเนอร์อีก 100,000 ตู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางทะเลให้มากขึ้น

ปัจจุบัน ท่าเรือของเมืองซ่านโถวมีความสำคัญเป็นอันดับต้นของจีนรองจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ท่าเรือกวางโจว และท่าเรือเซินเจิ้น และในอนาคตอันใกล้สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกและนำเข้ากับจีนผ่านเส้นทางจีนตอนใต้ในเมืองซ่านโถว จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาดังกล่าวด้วยระบบโลจิสติกส์และคมนาคมของซ่านโถวที่ทันสมัยและรองรับปริมาณการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น ————————————————–

จัดทำโดย นางสาวจุฑามาศ สิงห์บำรุง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว แหล่งข่าว “Shantou moves to boost services and high-tech future” นสพ. China Daily ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และ เว็บไซต์ //gk.shantou.gov.cn/shantou

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online