game bắn cá mập

จีนยุบ “กระทรวงการรถไฟ” จัดตั้งเป็นบริษัทแทน

20 Mar 2013

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 56 เว็บไซต์รัฐบาลจีน ได้ประกาศ "มติคณะรัฐมนตรีต่อรายงานว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน" และเมื่อวันที่ 17 มี.ค.56 ทางการจีนได้เปลี่ยนป้ายชื่อหน่วยงานที่ติดตั้งในหน้าประตูใหญ่อาคารที่ทำการเป็นป้ายชื่อใหม่ “บริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน หรือ บริษัทไชน่า เรลเวย์ คอร์ปอเรชัน” ส่วนป้ายชื่อเก่า “กระทรวงรถไฟจีน” ถูกส่งไปยังพิพิธภัณฑ์การรถไฟจีน

หลังจากยุบกระทรวงการรถไฟ จีนได้จัดตั้งกรมการรถไฟแห่งประเทศจีนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคมนาคมจีน และจัดตั้งบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนเพื่อดำเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจ รองรับหน้าที่เดิมของกระทรวงการรถไฟ

การยุบกระทรวงการรถไฟครั้งนี้ เป็นการแยกงานบริหารรัฐกิจและการดำเนินธุรกิจแบบบริษัทของกระทรวงการรถไฟเดิม ซึ่งงานการจัดทำนโยบายและวางแผนการพัฒนาจะถูกย้ายไปสังกัดกระทรวงการคมนาคม ส่วนกรมการรถไฟแห่งประเทศจีนจะรับผิดชอบการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิค ความปลอดภัยในการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการ ขณะที่บริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนมีหน้าที่เฉพาะการบริหารธุรกิจเท่านั้น

มติดังกล่าว ระบุว่า บริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนเป็นรัฐวิสาหกิจเอกเทศภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง จัดตั้งขึ้นด้วยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1.036 ล้านล้านหยวน โดยสินทรัพย์ หนี้สิน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง (ข้าราชการทั้งหมด 903 คน) ของอดีตกระทรวงการรถไฟจะโอนย้ายไปยังบริษัทใหม่ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจีนเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนแทนคณะรัฐมนตรีจีน และกรมการรถไฟแห่งประเทศจีนภายใต้กระทรวงการคมนาคมจีนจะเป็นหน่วยงานการกำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การยุบกระทรวงการรถไฟครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการการลดจำนวนหน่วยงานระดับกระทรวง และเพื่อปรับยกประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล การที่ “กระทรวงการรถไฟ” เปลี่ยนรูปแบบเป็น ”บริษัทรถไฟ” จะทำให้ค่าตั๋วรถไฟแพงขึ้นหรือไม่ นายเซิ่ง กวงจู่ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟจีนกล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายทำเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป อาทิ ราคาพิเศษให้กับนักเรียน ทหาร ผู้พิการ และการขนส่งสินค้าการเกษตร และหากประสบภาวะขาดทุน ทางรัฐบาลกลางจะเป็นฝ่ายชดเชยให้

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online