game bắn cá mập

จัดหนัก!! ปีนี้ กว่างซีทุ่มงบ 5 พันล้านหยวน แปลงโฉม “แม่น้ำซีเจียง”

14 May 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ปีนี้ (ปี 57) กว่างซีจัดสรรเม็ดเงินลงทุนโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวเส้นทางน้ำสายทองคำ-แม่น้ำซีเจียงใน 35 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนราว 5,001 ล้านหยวน

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มผู้นำก่อสร้างเส้นทางน้ำสายทองคำแม่น้ำซีเจียงเขตฯ กว่างซีจ้วง (Office of the Leading Group for Xi River Golden Waterway Construction of Guangxi, 广东西江铂金水道扶植率领小组工作办公楼室) ให้ข้อมูล ดังนี้

ปีที่ผ่านมา ทางการกว่างซีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกว่างซี ภายใต้คำว่า “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Core 2 Duo” (“双核带动” 心计) ซึ่งประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี และ (2) แถบพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำซีเจียง

ทางการกว่างซีให้ความสำคัญอย่างมากกับการก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณแม่น้ำซีเจียง เพื่อต้องการผลักดันให้ “แถบเศรษฐกิจแม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียง” ขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ รวมทั้งเร่งผลักดันพัฒนาเส้นทางน้ำสายทองคำและแถบพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำซีเจียง

ทั้งนี้ ทางการกว่างซีมุ่งเป้าไปที่การเร่งบูรณาการระบบคมนาคมขนส่งสมัยใหม่แบบครบวงจร โดยเฉพาะระบบงานขนส่งและกระจายสินค้าของท่าเรือ โดยอาศัย “แม่น้ำซีเจียง” เป็นฐานรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากทางภาคตะวันออก และเร่งสร้างให้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำซีเจียงเป็นกลุ่มฐานอุตสาหกรรมเลียบท่าเรือและศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์การค้าที่มีขนาดใหญ่

ปีนี้ กว่างซีวางแผนดำเนินโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ (เส้นทางเดินเรือ 1 โครงการ และท่าเรือ 9 โครงการ) คาดว่าปีนี้จะใช้เงินลงทุน 550 ล้านหยวน

โครงการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จอีก 15 โครงการ (เส้นทางเดินเรือ 5 โครงการ และท่าเรือ 10 โครงการ) คาดว่าปีนี้จะใช้เงินลงทุน 3,088 ล้านหยวน และโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จอีก 10 โครงการ (เส้นทางเดินเรือ 2 โครงการ และท่าเรือ 8 โครงการ) คาดว่าปีนี้จะใช้เงินลงทุน 1,023 ล้านหยวน และโครงการเสริมอื่น ๆ อีกกว่า 335 ล้านหยวน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม่น้ำซีเจียง เป็นแม่น้ำที่มีการปริมาณการขนส่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากแม่น้ำแยงซี) และเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เชื่อมพื้นที่ภาคตะวันตก (มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และเขตฯ กว่างซีจ้วง) กับพื้นที่เศรษฐกิจปากแม่น้ำเพิร์ล (มณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า)

ในเขตฯ กว่างซีจ้วง แม่น้ำซีเจียงไหลพาดผ่าน 7 เมือง ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองกุ้งก่าง เมืองอู๋โจว เมืองไป่เซ่อ เมืองหลายปิน เมืองหลิ่วโจว และเมืองฉงจั่ว รวมความยาวทั้งสิ้น 1,480 กิโลเมตร โดยเส้นทางน้ำสายหลักจากนครหนานหนิงถึงนครกว่างโจว มีความยาว 854 กิโลเมตร อยู่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง 570 กิโลเมตร

ปัจจุบัน หัวเมืองท่าสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市) และเมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) สามารถรองรับเรือขนส่งขนาด 2,000 ตันได้แล้ว ส่วนในหัวเมืองท่าอันดับรองลงมาสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดตั้งแต่ 500 – 1,000 ตันได้แล้วเช่นกัน และมีจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้

BIC เห็นว่า ในอนาคต เมื่อระบบโครงสร้างพื้นฐานตลอดเส้นทางแม่น้ำซีเจียงมีความพร้อมสมบูรณ์ขึ้นแล้ว แม่น้ำซีเจียงจะเป็นตัวเลือกสำคัญของระบบขนส่งโลจิสติกส์ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านศักยภาพการขนส่งได้ในปริมาณมาก สิ้นเปลืองพลังงานต่ำ ต้นทุนประกอบการต่ำ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ คือ (1) ต้นทุนการขนส่ง  คิดเป็น 1/6 ของระบบราง คิดเป็น 1/28 ของทางถนน และคิดเป็น 1/78 ของทางอากาศ และ (2) สิ้นเปลืองพลังงาน  จากนครหนานหนิง-นครกว่างโจว ระยะทาง 850 กิโลเมตร การขนส่งทุก 10 ล้านตัน แม่น้ำซีเจียงสิ้นเปลืองน้ำมันเพียง 4 หมื่นตัน ขณะที่ทางถนน และรางรถไฟต้องสิ้นเปลืองน้ำมันมากถึง 5 แสน และ 9 แสนตันตามลำดับ

 ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(13 ก.พ. 2557)

(09 ม.ค. 2557)

(02 ม.ค. 2557)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online