game bắn cá mập

ก้าวแรกของกลไกตลาดในธุรกิจรถไฟจีน : ลงสนามธุรกิจโลจิสติกส์อย่างรอบด้าน

20 Jun 2013
เป็นเวลาเกือบ 3 เดือนแล้วที่จีนได้ยุบกระทรวงรถไฟและก่อตั้งบริษัทการรถไฟแห่งชาติจีน และเมื่อ 6 มิ.ย.56 บริษัทการรถไฟแห่งชาติจีนได้ประกาศการปฎิรูปการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกสู่กลไกตลาดของธุรกิจการรถไฟจีน การปฏิรูปการขนส่งสินค้าทางรถไฟของจีนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการบริการและการขนส่งสินค้าทางรถไฟให้ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถไฟของจีนเข้าลงแข่งในธุรกิจโลจิสติกส์อย่างรอบด้าน โดยอาศัยความได้เปรียบของการขนส่งสินค้าทางรถไฟ อาทิ สามารถขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำลังการขนส่งสินค้าสูง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าค่อนข้างต่ำ เป็นต้น

ปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางรถไฟของจีนมีปัญหาหลายประการในด้านบริการ อาทิ ขั้นตอนการขนส่งสินค้ายังมีความสับสน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไม่เป็นระบบ ขาดความโปร่งใสในการกระจายกำลังการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งสินค้าทางรถไฟไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น การดำเนินการปฏิรูปการขนส่งสินค้าทางรถไฟครั้งนี้จะส่งเสริมให้ธุรกิจการรถไฟของจีนมุ่งสู่ความเป็นตลาดเสรี และเพิ่มพูนศักยภาพในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดของธุรกิจการรถไฟจีนได้

หลังจากการปฎิรูปครั้งนี้ การขนส่งสินค้าทางรถไฟของจีนจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟทั้งขบวน อาทิ การขนส่งถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม หินแร่ เป็นต้น 2) การขนส่งสินค้าด้วยตู้รถไฟ 3) การเปิดขบวนประจำสำหรับการขนส่งด่วน อาทิ ไปรษณีย์ กระเป๋าเดินทางเป็นต้น 4) การขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 5)การขนส่งสินค้าพิเศษ อาทิ รถยนต์ สินค้าขนาดใหญ่ สินค้าสดหรือสินค้าแช่เย็นเป็นต้น 6) การขนส่งสินค้ารายย่อย 7)การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟความเร็วสูง โดยใช้รถไฟความเร็วสูงผู้โดยสารขนส่งสินค้า เพื่อเปิดให้บริการ “ส่งสินค้ามาถึงจุดปลายทางภายใน 1 วัน” ระหว่างเมืองและมณฑลต่างๆ ในจีน

นายเฉิน เซียนตง ผู้อำนวยการกรมการขนส่ง บริษัทการรถไฟแห่งชาติจีน ได้ระบุว่า ในสมัยก่อน ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ต้องแจ้งแผนการขนส่งสินค้าประจำเดือนและติดต่อผู้บรรจุสินค้าในรถไฟด้วยตนเอง หลังจากการปฏิรูปครั้งนี้ การขนส่งสินค้าทางรถไฟจะมีความคล้ายคลึงกับการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการการขนส่งสินค้าทางรถไฟได้ด้วยการขอทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ บริษัทการขนส่งสินค้าทางรถไฟจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าที่ต้องการขนส่ง อย่างไรก็ดี ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถไฟของจีนได้ปรับตัวให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดจีน ในขณะเดียวกัน เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์ของจีนจะได้รับการพัฒนาต่อไปหลังจากมีบริษัทการขนส่งสินค้ายักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งเข้าร่วมแข่งขันแล้ว
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online