game bắn cá mập

TAGS

ยูนนาน นำเข้า ส่งออก
30 Dec 2021

11 เดือนแรกของปี 2564 การค้ากับต่างประเทศของยูนนานโตร้อยละ 18.9 อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยสถิติการค้ากับต่างประเทศของมณฑลยูนนานในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 274,290 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.9
192 Views
27 Jul 2021

ครึ่งแรกของปี 2564 การค้ากับต่างประเทศของยูนนานโตร้อยละ 58.4 อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของยูนนาน

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยสถิติการค้ากับต่างประเทศของมณฑลยูนนาน พบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ 149,336 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 58.4
286 Views
30 Dec 2020

11 เดือนแรกของปี 2563 ยูนนานนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยข้อมูลการค้าสินค้าเกษตรกับต่างประเทศของมณฑลยูนนานในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 แบ่งเป็นการนำเข้ามูลค่า 11,080 ล้านหยวน และการส่งออกมูลค่า 32,100 ล้านหยวน
338 Views
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online