game bắn cá mập

ทำรายการ “ฟรี” มิติใหม่ของภาคธนาคารในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี

11 Apr 2014

หนังสือพิมพ์ Southland Morning : “การเงินการธนาคาร” เป็นสาขานำร่องสาขาที่สองที่เริ่มดำเนินนโยบาย “คลัสเตอร์” กลุ่มเมืองในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้

เมื่อปีที่ผ่านมา ทางการกว่างซีได้อนุมัติ “แผนผลักดันการพัฒนาการรวมกลุ่มเมืองในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้” เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเมืองเศรษฐกิจสำคัญของกว่างซี

แผนดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดของไทย เป็นการรวมกลุ่มเมือง (Urban Integration) ที่อยู่ภายใต้กรอบเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ ซึ่งแนวทางปฏิบัติในระยะแรกเริ่มมี 4 เมืองนำร่อง ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง

โดย “โทรคมนาคม” เป็นสาขานำร่องสาขาแรกที่มีการดำเนินการนโยบายดังกล่าว โดยมีการยกเลิกค่าบริการ Roaming และค่าบริการทางไกลระหว่างกลุ่มเมืองสมาชิกด้วยกัน ทั้งในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เมื่อ 1 ก.ค.56) และโทรศัพท์บ้าน (เมื่อ 1 ต.ค.56)

พัฒนาการขั้นต่อมาเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นปี 56 เมื่อธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นและสหกรณ์สินเชื่อในชนบท (Rural Credit Cooperatives) ใน 4 เมืองนำร่องได้เริ่มดำเนินนโยบาย “ยกเว้น” ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการทำธุรกรรมการเงินระหว่างกลุ่มเมืองสมาชิก ก่อนที่ธนาคารรัฐ 6 รายใหญ่จะเริ่มดำเนินนโยบายดังกล่าวในอีก 3 เดือนต่อมา (เริ่ม 1 เม.ย.57 ที่ผ่านมา)

ธนาคาร 6 ราย ได้แก่ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC/工商部门银行业), Agricultural Bank of China (ABC/农林业金融机构), Bank of China (BOC/国内 商业银行), China Construction Bank(CCB/扶植金融机构), Bank of Communication (BoComm/交行证券公司) และ Postal Saving Bank of China (PSBC/邮政物流自给率银行行业)

ธุรกรรมการเงินที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ “ต่างเมือง” ได้แก่ การฝาก ถอน โอน แลกเปลี่ยนสกุลเงิน รวมถึงบริการเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย (Collection and Payment) สมุดเงินฝาก ใบนำฝาก บัตรธนาคาร การชำระบัญชีประเภทต่าง ๆ การบริการผ่านเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออนไลน์ ธนาคารผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์บ้าน และการบริการผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทแรก ธนาคารเดียวกัน แต่ “ต่างเมือง” จะได้รับการยกเว้นรายการค่าธรรมเนียมบริการ “ต่างเมือง” ทั้งหมด

ประเภทสอง “ต่างเมืองต่างธนาคาร” จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการเสมือนการทำรายการต่างธนาคาร โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการต่างเมืองอีกต่อไป

ตามรายงาน บริษัทสินเชื่อขนาดเล็ก (Micro-Credit Company, 个人借贷存单厂家) ที่มีสาขาอยู่ในกลุ่มเมืองสมาชิกก็เริ่มดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้วเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือใน 9 สาขาภายในปี 58  ได้แก่ โทรคมนาคม คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ระบบเมือง (Urban System) บริการท่องเที่ยว บริการการเงิน ทรัพยากรการศึกษา ทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคม และการรวมกลุ่มทางศุลกากร (Customs Integration)

BIC เห็นว่า การดำเนินนโยบาย “คลัสเตอร์” กลุ่มเมืองในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่อย่างมาก ยกตัวอย่างการพัฒนาภาคการเงินการธนาคารดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้นักลงทุนลดต้นทุนการประกอบกิจการได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีการขยายกิจการสาขาในเมืองสมาชิกลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(27 พ.ค. 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online