game bắn cá mập

กรอบ Pan Beibu-Gulf หนุนเงินหยวน “ก้าวออกไป”…โอกาสใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม

16 May 2014

สำนักข่าวซินหัว : ชาติสมาชิกในกรอบยุทธศาสตร์รอบอ่าวเป่ยปู้เห็นชอบให้ผลักดัน “ท่าเรือโลจิสติกส์” และ “การเงิน” เป็น 2 สาขาหลักในระยะ 5 ปีแรก (ตั้งแต่ปี 2557-2562)

นับตั้งแต่รัฐบาลกลางประกาศนโยบายปฏิรูปภาคการเงิน เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของสกุลเงินหยวนในเวทีโลก โดยมีเป้าหมายนำร่องกับ “อาเซียน” ทำให้ธนาคารรัฐและธนาคารท้องถิ่นจีนต่างดำเนินกลยุทธ์ เพื่อสนองรับนโยบายส่วนกลาง

เขตฯ กว่างซีจ้วงในฐานะ “ประตูสู่อาเซียน” และเป็นมณฑลมีกลไกความร่วมมือที่หลากหลายกับชาติสมาชิกอาเซียน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้” (Pan Beibu-Gulf Economic Cooperation)” กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่ภายในกรอบ 10+1 (จีนกับอาเซียน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 49

ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (China-ASEAN Senior Economic Official’s Meeting on Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation, 中国内地–东南亚泛西南部湾经济社会操作大官会) ที่จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้เห็นชอบผ่าน “กรอบยุทธศาสตร์แผนความร่วมทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ระหว่างจีนกับอาเซียน (Roadmap for China-ASEAN Pan Beibu–Gulf Economic Cooperation (Strategic Framework))

กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว ระบุว่า ในระยะ 5 ปีแรก (ตั้งแต่ปี 2557-2562) จะเน้นผลักดัน 2 สาขาใหญ่ คือ “ท่าเรือโลจิสติกส์” และ “การเงินโดยสาขาการเงินครอบคลุมการเงินเพื่อการค้า (Trade Finance) การเงินสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency Financing) และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

แนวทางดังกล่าวสอดรับการนโยบายที่รัฐบาลกลางจีนประกาศให้เขตฯ กว่างซีจ้วง (กับมณฑลยูนนาน) เป็น “เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน” ซึ่งมี “อำเภอระดับเมืองตงซิง” เป็นพื้นที่นำร่องภายใต้นโยบาย (Guangxi Dongxing Key Experimental Zone For Development and Opening-up, 广西省东兴地方重心建造打开实验性区)

ตามรายงาน นับตั้งแต่เดือน ก.ค.56 ที่รัฐบาลกลางอนุมัติให้ “ตงซิง” ของกว่างซีสามารถดำเนินการชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนสำหรับ “บัญชีส่วนบุคคล” เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศต่อจากเมืองอี้อูของมณฑลเจ้อเจียง ส่งผลให้ยอดการชำระเงินหยวนข้ามพรมแดนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข้อมูล ณ ต้นเดือน พ.ค.57 พบว่า ยอดการชำระบัญชีได้ทะลุไปถึงหลัก 1 หมื่นล้านหยวนแล้ว ขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (YoY)

ความเคลื่อนไหวของธนาคารในเขตฯ กว่างซีจ้วงที่มีต่อนโยบาย “เงินหยวน” เริ่มต้นจากเมื่อ 28 มิ.ย.54 ธนาคาร ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, 中地税银行业) ได้เปิด “” (China-ASEAN RMB Cross-Border Clearing and Settlement Center(Nanning), 中–东南亚國民币跨镜清掉(核算)前面)) ในนครหนานหนิง

ตามมาด้วยธนาคาร Guangxi Beibu-Gulf (云南东北部湾经济区金融机构) เมื่อ 29 ธ.ค.54 ได้เปิด “” และเคาท์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยตรงระหว่างเงินหยวนกับเงินดอง(เวียดนาม) รวมทั้งเปิดให้บริการธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราและชำระบัญชีกับเวียดนาม

ในปีถัดมา (13 ก.ย.55) ธนาคาร BOC (Bank of China, 中华金融机构) สาขากว่างซี ได้เปิดให้บริการเคาท์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศโดยตรงระหว่างเงินดองของเวียดนามกับเงินหยวน

มาในปีนี้  (25 เม.ย.57) ธนาคาร ABC (Agricultural Bank of China, 我们现代农业央行) ได้เปิดป้าย (China(Dongxing Experimental Zone)-ASEAN Currency Business Center, 国内(东兴实验操作区)–东盟十国货泉营业执照期间)ในเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนจีน(ตงซิง)-เวียดนาม(Mong Cai)

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พ.ค.57 ที่ผ่านมา  ธนาคาร CCB (China Construction Bank, 全球扶植银行行业) เพิ่งจัดพิธีเปิด “ศูนย์ธุรกรรมการเงินสกุลเงินหยวนข้ามแดนจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Cross-border RMB Business Center, 我们–东盟十国夸境大家币总建筑面积两边) ในนครหนานหนิง

จึงกล่าวได้ว่า ปี 57 มานี้ การ “ก้าวออกไป” ของสกุลเงินหยวนในอนุภูมิภาครอบอ่าวเป่ยปู้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก

ชาติสมาชิกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ระบบสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศ” ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันความเป็นสากลของ “หยวน” ให้สกุลเงินหยวนเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักที่ใช้ในการชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคอ่าวเป่ยปู้อย่างมีเสถียรภาพ

นายสวี่ หนิง หนิง (Xu Ning Ning, 许宁宁) เลขาธิการสภาธุรกิจจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business Council, 国内–东盟自由贸易区商务活动理事长会) กล่าวว่า การส่งเสริมความร่วมมือภาคการเงินในอนุภูมิภาครอบอ่าวเป่ยปู้ ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนความร่วมมือภาคการค้าและการลงทุนในพื้นที่เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางความร่วมมือให้กับธุรกิจการเงินในอนุภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับวิสาหกิจภาคการเงินให้มากขึ้นอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงที่ผ่านมา ประเทศจีนกับชาติสมาชิกรอบอ่าวเป่ยปู้มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้น อาทิ การวางแผนการเงินและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การจัดตั้งหน่วยงานสาขาการเงินระหว่างกัน การพัฒนาความหลากหลายของกลไกการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างกัน การพัฒนาระบบสินเชื่อธุรกิจและตลาดทุน

นับตั้งแต่ประเทศจีนเริ่มดำเนินนโยบายจุดทดลองการชำระบัญชีการค้าต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนเมื่อปี 52 จนถึงกลางปี 55 พบว่า ยอดการชำระบัญชีสะสมระหว่างจีนกับอาเซียนมีมากกว่า 1.12 ล้านล้านหยวน

ธนาคารกลางจีนได้ร่วมลงนามข้อตกลงทวิภาคีสวอปเงินตรา (Currency Swap) กับธนาคารชาติของอาเซียน ยอดรวมมากกว่า 1.4 ล้านล้านหยวน

นอกจากนี้ ข้อตกลงสวอปเงินตราแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันพัฒนาคลังสำรองเงินตราระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย การเข้าร่วมจัดตั้ง “กองทุนความร่วมมือเพื่อการลงทุนจีน-อาเซียน”

อาเซียนบางประเทศได้กำหนดให้ “สกุลเงินหยวน” เป็น “เงินสำรองระหว่างประเทศ”

ข้อมูลจนถึง ณ กลางปี 56 ธนาคารทุนจีนได้ “ก้าวออกไป” ในประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ เพื่อจัดตั้งธนาคาร (นิติบุคคล) 3 ธนาคาร สาขาย่อย 16 แห่ง และสำนักงานตัวแทน 1 แห่ง ขณะที่ธนาคารจากชาติอาเซียน 5 รายได้เข้ามาจัดตั้งธนาคาร (นิติบุคคล) ในประเทศจีน จำนวน 7 ธนาคาร

ในประเทศสิงคโปร์  ธนาคาร ICBC สาขาสิงคโปร์ ได้เปิดให้บริการบริการชำระบัญชีด้วยสกุลเงินหยวนตั้งแต่เดือน พ.ค.56 จนถึงต้น เม.ย.57 พบว่า มียอดการชำระบัญชีทะลุ 10 ล้านล้านหยวน

ยอดสูงสุดของการทำธุรกรรมการชำระบัญชีมีการเพิ่มขึ้นจาก 2,000 ล้านหยวนต่อวัน เป็นเกือบ 3 แสนล้านหยวนต่อวัน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online