game bắn cá mập

Q2/56 ตลาดแรงงานกว่างซีเข้าสู่ภาวะซบเซา หลายสาขามีการแข่งขันสูง

16 Jul 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ไตรมาสสองปีนี้ สถานการณ์จ้างงานไม่สู้ดี นายจ้างมีอัตราการจ้างงานลดลง ขณะที่ผู้ต้องการสมัครงานมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์อุปทานแรงงานขาดดุลยภาพ

ข้อมูลจากเว็บไซต์จัดหางานกว่างซี ระบุถึงจำนวนผู้ต้องการสมัครงานมีจำนวน 1.85 แสนคน ลดลงร้อยละ 0.09 ขณะที่จำนวนผู้ต้องการจ้างงานมีเพียง 1.35 แสนคน ลดลงร้อยละ 4.89 ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น

ตลาดการจ้างงาน พบว่า ภาคการผลิต ภาคค้าปลีกค้าส่ง และภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มสาขาที่มีการจ้างงานสูงสุด

ทั้งนี้ ความต้องการแรงงานใน 36 สาขาจากทั้งหมด 46 สาขามีจำนวนลดลง อาทิ การขาย ก่อสร้าง วิจัย ท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรการ และซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยเฉพาะสาขาท่องเที่ยวโรงแรม และสาขาวิจัยมีอัตราลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 35.75 และ 34.0 ตามลำดับ

แรงแข่งขันในตลาดแรงงานจากภาวะอุปสงค์แรงงานหดตัว สร้างแรงกดดันให้กับผู้สมัครงานค่อนข้างสูง

สาขาอาชีพที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อาทิ ล่าม ธนาคาร ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์ บัญชีการเงิน และธุรการ โดยอัตราแข่งขันอยู่ที่ 8.27 / 7.01 / 5.29 / 5.08 / 3.77 และ 3.75 คนต่อ 1 ตำแหน่งงาน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ตลาดแรงงานในกว่างซี(จีน) ค่อนข้างมีความผันผวน ก่อนหน้านี้ ผู้จ้างงานต้องเผชิญปัญหาการจ้างงานยาก ขณะที่ผู้สมัครงานก็หางานยาก เนื่องจากเงื่อนไขปัจจัยเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ วันหยุด และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทำให้ลูกจ้างเปลี่ยนงานอยู่บ่อยครั้ง

อีกทั้ง แรงงานบางส่วนออกไปหางานในมณฑลอื่นๆ ที่มีโอกาสและความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกว่า เช่น มณฑลกวางตุ้ง นครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น เพราะได้รับเม็ดเงินค่าตอบแทนสูงกว่าในกว่างซีอยู่มาก (ค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดในกว่างซีอยู่ที่ 1,200 หยวน)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online