game bắn cá mập

Q1/2557 จับตารายได้ลูกจ้างในกว่างซี เผยผลสำรวจมนุษย์เงินเดือนรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น

7 May 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ไตรมาสแรก ปี 57 ภาพรวมระดับรายได้ของมนุษย์เงินเดือนในกว่างซีมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยสายงานบริหารยังคงนำโด่ง “รายได้สูง” เป็นอันดับหนึ่ง

 (5 พ.ค.57) ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลกว่างซี (Guangxi Personnel Exchange Service Center, 海南省人材互相交换办事人中) เผยผลสำรวจค่าจ้างเงินเดือนในเขตฯ กว่างซีจ้วง ประจำไตรมาสแรก ปีนี้ พบว่า ชาวกว่างซีได้รับเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3,175 หยวน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.14

ทั้งนี้ ผู้สมัครงานมีความคาดหวังต่อเงินเดือนอยู่ที่ 3,499 หยวน (ยอดรายได้ที่รวมสวัสดิการประกันสังคมแล้ว) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 3.16

 

สาขาอาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด 5 อันดับแรก

ช่วง Q4/2556

ช่วง Q1/2557

สาขา

เงินเดือนเฉลี่ย

สาขา

เงินเดือนเฉลี่ย

บริหารจัดการ

5,862 หยวน

บริหารจัดการ

6,192 หยวน

ก่อสร้าง

4,240 หยวน

วิศวกรรม/ก่อสร้าง

4,188 หยวน

การเงิน/ตราสารหนี้

4,154 หยวน

การเงิน/ตราสารหนี้

4,086 หยวน

ธนาคาร

4,087 หยวน

ธนาคาร

3,930 หยวน

พลังงาน/เหมืองแร่

3,754 หยวน

การตลาด/โฆษณา

3,838 หยวน

 

ขณะที่ สายงานอื่นมีระดับรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2,300-2,600 หยวน อาทิ  ค้าปลีก/ห้าง/เฟรนไชส์ 2,524 หยวน อาหารเครื่องดื่ม/บันเทิง 2,509 หยวน ธุรการทั่วไป 2,440 หยวน รักษาความปลอดภัย/แม่บ้านทำความสะอาด 2,373 หยวน

ข้อสังเกตเพิ่มเติม พบว่า (1) ตำแหน่งงานบริหารรระดับกลาง-สูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สายงานบริหารจัดการมีระดับรายได้เฉลี่ยสูง (2) ความต้องการจ้างงานในสายงานบริหารกระจุกตัวอยู่ในนครหนานหนิงเป็นหลัก (3) การจ้างงานในสาขาทรัพยากรบุคคล ธุรการทั่วไป และการเงินภาษีในนครหนานหนิงมีระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเมืองอื่น ๆ (4) การจ้างงานในสายงานทั่วไปอื่น ๆ อาทิ การบัญชี และพนักงานเก็บเงินในเมืองกุ้ยหลินมีระดับรายได้เฉลี่ยที่ค่อนข้างสูง

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ระบบประกันสังคม” ของจีน ประกอบด้วย “5 ประกัน 1 กองทุน ได้แก่ ประกันยามชราภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกันการคลอดบุตร และกองทุนที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ กฎหมายประกันสังคมจีนระบุให้นายจ้างและลูกจ้าง (ชาวจีนและชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน) ต้องนำส่งเงิน “5 ประกัน 1 เงินกองทุน” ในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยมีเกณฑ์แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่

 ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(24 มี.ค. 2557)

(18 ก.พ. 2557)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online