game bắn cá mập

โลกเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยน!! ชาวกว่างซีหันนิยมช็อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น

26 Mar 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ความนิยมการช็อปปิ้งออนไลน์ของชาวกว่างซีมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ E-commerce มีโอกาสเติบโตได้อีกมากในกว่างซี จากการเปิดเผยของสมาคมพาณิชย์ธุรกิจเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi E-Commerce Association, 广东微电商会展研究)

ปีที่ผ่านมา (ปี 56) ยอดการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (E-Commerce) ของกว่างซีมีมูลค่าสูงถึง 67,000 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 23.0

วิสาหกิจที่ทำธุรกิจส่งออกผ่านระบบ  E-Commerce มีมูลค่า 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 17

การซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce ภายในประเทศ มีมูลค่า 41,200 ล้านหยวน ขยายตัว106 เปอร์เซนต์ ในจำนวนนี้เป็นยอดขาย 9,200 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 84

ปัจจุบัน ชาวกว่างซีมีกำลังซื้อผ่านระบบ E-Commerce ค่อนข้างสูง มียอดผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 ล้านคน มียอดผู้ซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต (นักช็อปออนไลน์) จำนวน 3 ล้านคน

เขตฯ กว่างซีจ้วงมีปริมาณการซื้อขายระบบ E-Commerce มากเป็นอันดับ 16 ของประเทศ ยอดการใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.78 ของทั้งประเทศ ขยายตัวร้อยละ 68.4 การซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce มีลักษณะ “(ผู้)ซื้อมาก (ผู้)ขายน้อย

กล่าวคือ วิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจผ่านระบบ E-Commerce มีจำนวนเพียง 8,325 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของวิสาหกิจในกว่างซี อยู่ในอันดับที่ 28 ของประเทศ

ลักษณะข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาในระบบ E-Commerce ของกว่างซีที่ยังคงล้าหลังมณฑลอื่นอยู่ค่อนข้างมาก แต่หากพิจารณาในอีกมุมมองหนึ่ง ธุรกิจ E-Commerce ของกว่างซียังมีช่องว่างหรือโอกาสให้วิสาหกิจเข้าลงทุนอีกมากเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ทางการกว่างซีกำลังพยายามส่งเสริมการพัฒนาระบบ E-Commerce โดยการกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้ใช้ การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างภาครัฐและสื่อมัลติมีเดีย การผลักดันการบูรณาการแหล่งข้อมูล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce สำหรับวิสาหกิจ SMEs

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธุรกิจ E – Commerce ของจีนพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดค้าปลีกออนไลน์ของจีนเติบโตประมาณ 30 เท่า

คาดหมายว่าเมื่อถึงปี 2558 ยอดการค้าขายผ่านระบบ E–Commerce ของจีนจะทะลุ 18 ล้านล้านหยวน คิดเป็นกว่าร้อยละ 10 ของยอดค้าปลีกทั้งประเทศ

อย่างไรก็ดี ในขณะที่ธุรกิจ E–Commerce ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคชาวจีน แต่ก็ยังเกิดข้อพิพาทอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากปัญหาคุณภาพสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต และการบกพร่องในการจัดส่งสินค้า

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาข้างต้น ทางการจีนจึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบในธุรกิจ  E–Commerce อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ค้าชาวไทยที่สนใจตลาด E–Commerce จีนจำเป็นต้องศึกษาระเบียบขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ E–Commerce อย่างละเอียดถี่ถ้วน

     

ลิงค์ที่น่าสนใจ

(06 มี.ค. 2557)

(08 พ.ย. 2555)

(27 ส.ค. 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online