game bắn cá mập

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า!!! ทางการกว่างซีตั้งเป้ายกระดับมณฑลสู่รายได้ขั้นสูง

6 Aug 2013

สถานีโทรทัศน์กว่างซี : ชาวกว่างซีเริ่มขยับเข้าใกล้เป้าหมาย “สังคมเสี่ยวคัง” (สังคมอยู่ดีกินดี) หลังจากรัฐบาลกว่างซีดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นรายรับของประชาชนเขตเมือง

ช่วง 6 เดือนแรกของปี 56 ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองมีรายได้เฉลี่ย 12,712 หยวน แบ่งเป็น รายได้ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 11,845 หยวน หักปัจจัยเงินเฟ้อ ชาวเมืองมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 1.4 จุด)    

ทางการกว่างซีเริ่มดำเนิน “แผนเพิ่มรายได้เฉลี่ยที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้เป็นเท่าตัวของประชาชนในเขตเมือง” ผ่าน 6 แนวทาง ได้แก่

หนึ่ง กระตุ้นรายได้ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมภายใต้รหัส 14+10[*] รวมถึงการอาศัยจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งของกว่างซีในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว

สอง ยกระดับรายได้ของพนักงานวิสาหกิจ เช่น การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การประกาศเกณฑ์อ้างอิงการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานวิสาหกิจ โดยวิสาหกิจที่มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นมีการปรับขึ้นเงินเดือนทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย และแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15

สาม สร้างหลักประกันรายได้ผ่านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น (3 แสนตำแหน่งต่อปี) โดยการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากนโยบายมอบสินเชื่อวงเงินมูลค่าต่ำไปยังกลุ่มนักศึกษา ทหารปลดประจำการ สตรีในชนบท และเกษตรกร

สี่ สร้างหลักประกันรายได้ผ่านระบบประกันสังคม เช่น การเพิ่มเงินอุดหนุนภาครัฐ และเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคม ที่เรียกว่า “5 ประกัน 1 กองทุน” ได้แก่ ประกันชราภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุจากการทำงา นประกันการคลอดบุตร และกองทุนที่อยู่อาศัย

ห้า การเพิ่มรายได้ในรูปของเงินอุดหนุนภาครัฐ เช่น การสร้างบ้านเอื้ออาทร การพัฒนาพื้นที่ชุมชนแออัด การเพิ่มเงินบำเน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน เงินอุดหนุนด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

หก การปฏิรูปนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นรายได้ภาคประชาชน เช่น การส่งเสริมการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงิน (ตราสารหนี้ หุ้น กองทุน ประกัน และสินทรัพย์ถาวร) การปฏิรูปหลักประกันการดำรงชีพ (ที่อยู่อาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล)

สำหรับนครหนานหนิง ในฐานะเมืองเอกของกว่างซี ครึ่งปีแรกปีนี้ รายได้ของประชาชนขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ แม้ว่าจะขยายตัวต่ำกว่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

จากข้อมูลพบว่า รายได้ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ของชาวเมืองหนานหนิงอยู่ที่ 12,535 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 (น้อยกว่าช่วงเดียวก่อนร้อยละ 1.9 จุด) อยู่ในอันดับที่ 6 ของเมืองทั้งหมดของกว่างซี (หากหักปัจจัยเงินเฟ้อ รายได้ของประชาชนในเขตเมืองมีการขยายตัวจริงที่ร้อยละ 8)

ขณะที่รายได้ในรูปของเงินสดของชาวชนบทของนครหนานหนิงอยู่ที่ 5,903 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13(อัตราขยายตัวของชาวชนบทสูงกว่าชาวเมืองร้อยละ 3.4 จุด)

อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวของรายได้ และอำนาจซื้อของประชาชน แม้ว่าตัวเลขรายได้ของชาวกว่างซีจะมีการขยายตัวสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ทว่าอำนาจซื้อของประชาชนดูจะลดลงสวนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจ

กล่าวคือ ประชาชนเริ่มหันมาใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น สะท้อนให้เห็นจากมูลค่าการปลีกที่มีอัตราขยายตัวในเกณฑ์ต่ำจากช่วงปีก่อนหน้า

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

(27 พ.ย. 2555)

(20 พ.ย. 2555)

(09 พ.ย. 2555)

(02 พ.ย. 2555)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online