game bắn cá mập

เจาะรายได้คนกว่างซีวันนี้ คล้าย ๆ ไทย หมื่นห้านิด ๆ

25 Mar 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ปี 56 ที่ผ่านมา พนักงานออฟฟิศกว่างซีมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3,064 หยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.50 (ปี 55 เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 2,851 หยวน) จากการเปิดเผยของศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลกว่างซี (Guangxi Personnel Exchange Service Center, 江苏人材对调业务办理其中)

อย่างไรก็ดี เงินเดือนเฉลี่ยที่ได้รับยังต่ำกว่าเงินเดือนเฉลี่ยที่ผู้สมัครงานคาดหวังอยู่เล็กน้อย โดยปี 56 ผู้สมัครงานมีความคาดหวังต่อเงินเดือนอยู่ที่ 3,181 หยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.54 (ปี 55 คาดหวังอยู่ที่ 3,043 หยวน)

หากวิเคราะห์ตามช่วงเงินเดือน พบว่า ช่วงเงินเดือนระหว่าง 2,000-2,999 หยวนมีจำนวนผู้สมัครงานและตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.58 และ 39.66 ของจำนวนผู้สมัครงานและตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

หากขยายช่วงเงินเดือนให้กว้างขึ้น พบว่า ช่วงเงินเดือนระหว่าง 1,500-3,999 หยวน มีจำนวนผู้สมัครงานและตำแหน่งงานว่างมากถึงร้อยละ 78.83 และ 77.49 ของทั้งหมด ขณะที่ระดับเงินเดือนตั้งแต่ 4,000 หยวนขึ้นไป พบว่า มีสัดส่วนจำนวนผู้สมัครงานและตำแหน่งงานว่างเพียงร้อยละ 15.09 และ 15.05 ของทั้งหมด

หากวิเคราะห์ตามเมือง พบว่า ชาวเมืองกุ้ยหลิน และชาวเมืองเป๋ยไห่ (ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งคู่) มีเงินเดือนเฉลี่ยค่อนข้างสูง อยู่ที่ 3,159 และ 3,139 หยวน ชาวนครหนานหนิงอยู่อันดับ 3 ของกว่างซี อยู่ที่ 3,138 หยวน ส่วนชาวเมืองยวี่หลิน มีเงินเดือนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 2,590 หยวน

หากวิเคราะห์ตามสาขาอาชีพ พบว่า สาขาบริหารจัดการ/สาขาก่อสร้าง/สาขาการเงิน ได้รับเงินเดือนสูงสุดระหว่าง 4,154-5,862 หยวน

ส่วนสาขาบริการแม่บ้านและรักษาความปลอดภัย/สาขาบริหารอาคารชุด/สาขาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ได้รับเงินเดือนต่ำสุดระหว่าง 2,210-2,329 หยวน สาขาที่ผู้สมัครงานมีความคาดหวังต่อเงินเดือนสูงสุด 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริหารจัดการ/สาขาอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าอสังหาฯ/สาขาก่อสร้าง มีความคาดหวังต่อเงินเดือนอยู่ระหว่าง 4,330-6,008 หยวน

สาขาอาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด 5 อันดับแรก

สาขา

เงินเดือนเฉลี่ย

บริหารจัดการ

5,862 หยวน

ก่อสร้าง

4,240 หยวน

การเงิน/ตราสารหนี้

4,154 หยวน

ธนาคาร

4,087 หยวน

พลังงาน/เหมืองแร่

3,754 หยวนBIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ระดับเงินเดือนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศจีน พบว่า เงินเดือนเฉลี่ยของชาวกว่างซี (รวมถึงพื้นที่อื่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีน) ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในตลาดจีน

ประเด็นฝากส่งท้ายที่นักลงทุนไม่ความองข้าม คือ “ระบบประกันสังคม” ของจีน ซึ่งประกอบด้วย “5 ประกัน 1 กองทุน ได้แก่ ประกันยามชราภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกันการคลอดบุตร และกองทุนที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ กฎหมายประกันสังคมจีนระบุให้นายจ้างและลูกจ้าง (ชาวจีนและชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน) ต้องนำส่งเงิน “5 ประกัน 1 เงินกองทุน” ในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยมีเกณฑ์แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online