game bắn cá mập

เงินเฟ้อนครหนานหนิงปรับตัวสูงสุดในรอบปี 56

28 Oct 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เดือนกันยายน 56 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนครหนานหนิงปรับตัวพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบปี 56 ที่ผ่านมา

กลุ่มงานสถิตินครหนานหนิงประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Nanning Investigation Team of the National Bureau of Statistics, 我国统计表格局桂林验证访问的队) ให้ข้อมูลว่า เดือนกันยายนที่ผ่านมา ดัชนี CPI ของนครหนานหนิงปรับขึ้นร้อยละ 2.7 เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนก่อนหน้าร้อยละ 1.3 จุด สร้างสถิติสูงสุดในรอบปีนี้

จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการ 8 กลุ่มใหญ่ พบว่า ราคาสินค้าหมวดอาหาร หมวดเครื่องนุ่งห่ม หมวดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและการบริการซ่อมแซม หมวดที่พักอาศัย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 , 4.1 , 1.7 และ 2.2 ตามลำดับ ขณะที่ ราคาสินค้าหมวดสุราและยาสูบ หมวดการตรวจรักษาพยาบาลและเครื่องใช้ส่วนตัว หมวดคมนาคมและโทรคมนาคม และหมวดบันเทิง การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการ มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 , 0.4 , 1.0 และ 0.4 ตามลำดับ

การปรับขึ้นของกลุ่มสินค้าที่ราคามีความผันผวนสูงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ดัชนี CPI ของนครหนานหนิง (รวมถึงกว่างซี) ปรับตัวพุ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าหมวดอาหาร

ยกตัวอย่างเช่น ราคาอาหารมีการปรับตัวพุ่งขึ้นจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนี CPI ประมาณร้อยละ 70 อาทิ ราคาพืชผักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ราคาเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และราคาผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0

นอกจากนี้ การปรับขึ้นของราคาน้ำมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาสินค้าหมวดบริการที่เกี่ยวข้องปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลปรับขึ้นร้อยละ 3.0 และ 3.1 ตามลำดับ

รถแท็กซี่จึงต้องปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันจาก 2 หยวนเป็น 3 หยวน ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินมีการปรับขึ้นร้อยละ 2.4 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.1 ด้านราคาที่พักอาศัยสร้างใหม่ในนครหนานหนิงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 8.9 เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 0.5 ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ส่วนราคาบ้านมือสองมีการปรับขึ้นร้อยละ 3.4 เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 0.5 อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปีของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกว่างซี

สำหรับนครหนานหนิง พบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาในเดือนกันยายนพุ่งขึ้นจากเดือนสิงหาคมร้อยละ 20.3 ส่งผลต่อการปรับขึ้นของดัชนี CPI คิดเป็นร้อยละ 26.9 โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรมีการปรับขึ้นสูงสุด (บางแห่งเกือบร้อยละ 90)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online