game bắn cá mập

ฮ่องกง ณ วันนี้น่าอยู่กว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

10 Dec 2013

ฮ่องกง ณ วันนี้น่าอยู่กว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

 จากรายงานของ The Economist Intelligence Unit (EIU) ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นและจัดอันดับความน่าอยู่ของเมืองต่าง ๆ 140 เมืองทั่วโลก ในปี 2556 พบว่า ฮ่องกงได้รับการจัดอันดับความน่าอยู่ลำดับที่ 31 โดยไต่ขึ้นมา 10 อันดับ จากเดิมในปี 2551 ซึ่งฮ่องกงได้รับการจัดอันดับความน่าอยู่เพียงลำดับที่ 41

 ฮ่องกงน่าอยู่กว่าสิงคโปร์จริงหรือ?

การจัดอันดับความน่าอยู่ของเมือง 140 เมือง ทั่วโลกนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละเมือง คือ 1) เสถียรภาพ 2) การบริการด้านสาธารณสุข 3) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 4) การศึกษา และ 5) โครงสร้างพื้นฐาน โดยผลการสำรวจในปี 2556 พบว่า ฮ่องกงได้คะแนนสูงกว่าสิงคโปร์ใน 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 5 ปัจจัย ทำให้ฮ่องกงถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่าสิงคโปร์ ดังนี้

 – จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ฮ่องกงได้คะแนนความน่าอยู่โดยรวม 92 คะแนน ในขณะที่สิงคโปร์ได้คะแนน 88.7 โดยทั้งฮ่องกงและสิงคโปร์ได้คะแนนเท่ากันในด้านเสถียรภาพที่ 95 คะแนน และด้านการบริการด้านสาธารณสุขที่ 87.5 คะแนน อย่างไรก็ดี ฮ่องกงได้คะแนนสูงกว่าสิงคโปร์ในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ 85.9 คะแนน เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่ 76.6 คะแนน นอกจากนี้ ฮ่องกงยังได้คะแนนด้านการศึกษาเต็ม 100 คะแนน เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ซึ่งได้ 83.3 คะแนน และแม้ว่าสิงคโปร์จะได้คะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐานเต็ม 100 คะแนน แต่ฮ่องกงก็ได้คะแนนในด้านนี้น้อยกว่าเพียงเล็กน้อยที่ 96.4 คะแนน

– จากตัวเลขอาชญากรรมของฮ่องกงประจำปี  2556 ในไตรมาสแรกพบว่า มีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 และลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

 ฮ่องกงน่าอยู่: เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งกว่านั้น จากตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลฮ่องกงได้แถลงว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮ่องกงปีนี้มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) ในปีนี้ จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ คือ อยู่ที่ 

ร้อยละ 2.5 – 3.5 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประมาณการณ์ไว้ที่ร้อยละ1.5 – 3.5 อาจกล่าวได้ว่าตัวเลข GDP ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นผลจากการที่เศรษฐกิจของประเทศจีนในไตรมาสที่สองเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ ร้อยละ 7.5 โดยขยายตัวสูงกว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อื่น ๆ ในโลก ทำให้จีนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของฮ่องกงด้วย นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของฮ่องกงในปี 2556 ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงจากร้อยละ 4.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง   ที่สำคัญที่ทำให้ฮ่องกงกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่เพิ่มมากขึ้น

 ฮ่องกงน่าอยู่ สำคัญอย่างไร?

บีไอซี เชื่อว่า ในขณะที่ฮ่องกงมักเปรียบเทียบและแข่งขันกับสิงคโปร์ในการเป็นจ้าวแห่งศูนย์กลางทางการเงินและเมืองอินเตอร์แห่งเอเชีย การจัดอันดับความน่าอยู่ของ EIU ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าฮ่องกงในขณะนี้กำลังได้คะแนนสูงกว่าสิงคโปร์ในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศหรือเมืองหนึ่ง ๆ อย่างมีความสุข และความสุขของประชากรที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพนี้เองที่จะส่งให้เกิดสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดึงดูดให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลกเข้ามาทำงาน ประกอบธุรกิจหรือลงทุนในฮ่องกง ฮ่องกงในวันนี้ จึงเป็นเมืองที่มีเสถียรภาพ มีความน่าอยู่ และมีความเหมาะสมทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ 

 

แหล่งข้อมูล:

1.     South China Morning Post:

2.     CNN Travel:

3.     Hong Kong Police Force : 

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online