game bắn cá mập

พนักงานในนครหนานหนิงได้เฮ!!! ทางการขยับเกณฑ์อ้างอิงเงินเดือนขั้นต่ำ 10%

30 Jul 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เทศบาลนครหนานหนิงประกาศเกณฑ์อ้างอิงการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานวิสาหกิจประจำปี 2556 โดยเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10

ฐานอ้างอิงการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานวิสาหกิจในนครหนานหนิงมีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกการควบคุมบริหารเงินเดือนระดับมหภาค โดยยึดเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองในปีนั้นๆ เป็นตัวแปรหลัก

นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยเสริมอื่นๆ ในท้องถิ่น อาทิ สถานการณ์การจ้างงาน ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) และผลประการการธุรกิจ (Benefit) เป็นต้น

เกณฑ์อ้างอิงข้างต้นแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ

– เกณฑ์อ้างอิงฯ ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10

– เกณฑ์อ้างอิงฯ ขั้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 16

เกณฑ์อ้างอิงฯ ขั้นต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 0

ตามรายงาน นครหนานหนิงเริ่มใช้ระบบบริหารจัดการเกณฑ์อ้างอิงเงินเดือนฯ ตั้งแต่ปี 2544 โดยวิสาหกิจจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวพิจารณาร่วมกับผลประกอบการธุรกิจและผลิตภาพแรงงานสำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานลูกจ้างของตนเอง

ทั้งนี้ วิสาหกิจต้องดำเนินการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานลูกจ้าง หากเข้าหลักเกณฑ์ “ผลประกอบการธุรกิจสูงกว่าเงินเดือนรวม หรือผลิตภาพแรงงานขยายตัวสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน” ซึ่งในรายละเอียด แบ่งได้ดังนี้

หนึ่ง วิสาหกิจที่สามารถดำเนินการผลิต และผลประกอบการธุรกิจมีการขยายตัว ให้ดำเนินการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานในเกณฑ์อ้างอิงทั่วไป หรือร้อยละ 10

สอง วิสาหกิจที่มีผลประกอบการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว มีกำลังเพียงพอสำหรับจ่ายเงินเดือน หรือฐานเงินเดือนเดิมค่อนข้างต่ำ ให้ดำเนินการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานตามความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงระหว่างเกณฑ์อ้างอิงทั่วไปกับเกณฑ์อ้างอิงสูงสุด หรือปรับขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 16

สาม หากวิสาหกิจประสบผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินการปรับลดเงินเดือนพนักงานได้ ทั้งนี้จะต้องผ่านมติเห็นชอบร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแล้ว

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระแสการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก การกระตุ้นอุปสงค์ภายใน การอัดฉีดงบประมาณลงทุนของภาครัฐ และการพัฒนากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลให้ช่วงหลายปีมานี้ นครหนานหนิงมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างรวดเร็ว

สถานการณ์ข้างต้นส่งผลให้อัตราค่าครองชีพในท้องถิ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วตามไปด้วย ดังนั้น ทางการจึงจำเป็นต้องสร้างความสมดุลให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยกลไกเงินเดือนถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบเศรษฐกิจ

สำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในกว่างซี (จีนแผ่นดินใหญ่) จะต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับกลไกบริหารจัดการภาครัฐ กฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และต้นทุนประกอบการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

แม้ว่า จีนในวันนี้จะผ่านพ้น “ยุคของถูก ค่าแรงถูก” ไปแล้ว อย่างไรก็ดี จุดแข็งด้านเทคโนโลยีแรงงานฝีมือ ตลอดจนตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online