game bắn cá mập

ผู้ใช้แรงงานเฮ! กวางตุ้งออกมาตรฐานการทำงานกลางแจ้ง

1 Jul 2013

กรมทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของมณฑลกวางตุ้ง ออกมาตรการให้นายจ้างในมณฑลกวางตุ้งชำระค่าชดเชยอุณหภูมิร้อนจัดให้กับพนักงานที่ทำงานภายใต้อุณหภูมิที่สูง ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

กรมทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดเผยว่า นายจ้างที่จัดให้พนักงานทำงานกลางแจ้งในอุณหภูมิเท่ากับหรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส และนายจ้างที่ไม่ได้ใช้มาตรการลดอุณหภูมิของสถานที่ทำงานในร่มให้ต่ำกว่า 33 องศาเซลเซียส จะต้องจ่ายค่าชดเชยอุณหภูมิร้อนจัดให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม มาตรฐานสำหรับการชำระค่าอุณหภูมิร้อนสูงอยู่ที่ 150 หยวน/เดือน หรือ 6.9 หยวน/วัน นอกจากนี้นายจ้างต้องจัดเครื่องดื่มเย็น ๆ ให้แก่พนักงานที่ต้องทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายของเครื่องดื่มนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

บทลงโทษ

หากนายจ้างไม่ทำตามกฎหรือไม่จ่ายค่าชดเชยจะโดนปรับตั้งแต่ 2, 000 หยวน ถึง 10, 000 หยวน ถ้านายจ้างยังไม่ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการตักเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งกรมทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของมณฑลกวางตุ้งได้โดยตรง

ปรับเวลาการทำงาน

ตามมาตรการคุ้มครองแรงงานการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงของมณฑลกวางตุ้ง นายจ้างจะต้องปรับชั่วโมงการทำงานตามสภาพอากาศที่ร้อนจัด ดังนี้ Ø กรณีที่อุณหภูมิ 39 องศาฯ หรือสูงกว่า การดำเนินงานกลางแจ้งจะถูกระงับในวันนั้น Ø กรณีที่อุณหภูมิ 37 องศาฯ หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่า 39 องศาฯ นายจ้างต้องจัดให้พนักงานทำงานไม่เกิน 6 ชั่วโมง และการดำเนินงานกลางแจ้งจะถูกระงับระหว่างเวลา 12.00-16:00 น. Ø กรณีที่อุณหภูมิ 35 องศาฯ หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่า 37 องศาฯ นายจ้างควรจะร่นระยะเวลาการดำเนินงานและไม่มอบหมายให้พนักงานทำงานล่วงเวลา Ø ห้ามนายจ้างจัดหญิงตั้งครรภ์หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำงานกลางแจ้งภายใต้อุณหภูมิ 35 องศาฯ หรือสูงกว่า และงานในร่มห้ามอุณหภูมิสูงกว่า 33 องศาฯ Ø ห้ามนายจ้างลดค่าจ้างพนักงานหากมีการร่นระยะเวลาทำงานในกรณีที่อุณหภูมิสูงจัด 

จัดทำโดย: น.ส. จุฑามาศ สิงห์บำรุง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล:เว็บไซต์ China-briefing (www.china-briefing.com)

//www.china-briefing.com/news/2013/06/25/guangdong-province-releases-standards-for-high-temperature-allowance.html

 

Ø

   

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online