game bắn cá mập

นครหนานหนิง เผชิญภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้าพุ่งสูง

25 Nov 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ภาพรวมราคาสินค้าและบริการในนครหนานหนิงมีการขยายตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กลุ่มงานสถิตินครหนานหนิงประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Nanning Investigation Team of the National Bureau of Statistics, 我国统计表格局长沙查到拜会队) เปิดเผยว่า เดือนตุลาคม 56 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 (YoY) ลดลงจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 0.1 ขณะที่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY) เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 1.2

จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการ 8 หมวด พบว่า สินค้าหมวดอาหาร หมวดเครื่องนุ่งห่ม หมวดบันเทิง การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการ มีการปรับเพิ่มมากที่สุดสามหมวดแรก คิดเป็นร้อยละ 6.5 , 4.4 และ 3.8 ตามลำดับ

เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ราคาพืชผักสดในนครหนานหนิงมีการปรับตัวลดลงจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 9.8 จากการสำรวจราคาพืชผักสด 30 ชนิด พบว่า ราคาผักใบเขียวปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน ขณะที่ราคาผักที่ใช้รับประทานก้านมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (ราคาปรับตัวลดลง 20 ชนิด ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 1 ชนิด และราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 ชนิด)

แม้ว่าเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาพืชผักสดในนครหนานหนิงมีการปรับตัวลดลง ทว่า ราคาพืชผักสดยังคงสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 29 (YoY) สาเหตุจากการที่ต้นทุนแรงงาน ค่าเช่าแผงในตลาดสดปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาค้าปลีกกับค้าส่งมีส่วนต่างค่อนข้างมาก

ด้านราคาเนื้อสัตว์ (สดและแช่แข็ง) ราคาหน้าโรงฆ่าสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 (YoY) เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 2.7 สาเหตุสำคัญมาจากการดำเนินนโยบายสำรองเนื้อสุกรของรัฐบาลกลาง (เดือน มิ.ย.56) รวมถึงต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ราคาที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในนครหนานหนิงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 9.6 (YoY) เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 0.9 ขณะที่บ้านมือสองมีการปรับขึ้นร้อยละ 3.8 ขยายตัวจากรอบเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.4

สาเหตุอันเนื่องมาจากนับตั้งแต่เดือน ส.ค.เป็นต้นมา ได้เข้าสู่ช่วงฤดูก่อสร้าง ส่งผลให้ความต้องการปูนซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้น ราคาปูนหน้าโรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 (YoY) ขยายตัวจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 11.0

ราคาเครื่องนุ่งห่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 2.6 ส่งผลต่อดัชนี CPI ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จุด สาเหตุมาจากนครหนานหนิงกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว เสื้อผ้าประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online