game bắn cá mập

“กิน อยู่” (ยังคงเป็น) เรื่องใหญ่ในนครกว่างโจว

6 Jan 2014

ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในนครกว่างโจวครั้งล่าสุดยังคงยืนยันได้ว่า เรื่อง “กิน” เป็นเรื่อง “ใหญ่” สำหรับชาวเมืองแห่งดอกไม้ (City of Flower) ไม่ว่ายุคสมัยใด โดยเฉพาะในสมัยนี้ที่ความปลอดภัยด้านอาหารเป็นเรื่อง “ใหญ่กว่า” ชาวจีนที่เมืองหลวงของจีนตอนใต้แห่งนี้พร้อมที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อคุณภาพของอาหาร ผู้ประกอบการที่ฝ่าฟันขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำผลิตภัณฑ์อาหารไทยเข้าจีนได้แล้วคงอุ่นใจจากผลสำรวจครั้งนี้

รายงานการสำรวจล่าสุดของคณะกรรมการการบริโภคสินค้านครกว่างโจวเปิดเผยว่าประชากรในนครกว่างโจวใช้จ่ายไปกับเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายรับรายงานดังกล่าวได้สำรวจพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนผ่านทางโทรศัพท์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,000 คน เป็นประชากรอายุระหว่าง 25 – 65 ปี ที่อาศัยอยู่ในนครกว่างโจวไม่ต่ำว่า 3 ปีจาก 10 เขต (ไม่รวมเขตฉงฮั่วและเจิงเฉิง) ปรากฏว่าประชากรในเมืองกว่างโจวมีรายได้เฉลี่ย 5952.1 หยวน ต่อเดือนสูงเป็นอันดับ 4 รองจากนครเซี่ยงไฮ้ เมืองเซินเจิ้น และนครปักกิ่ง ประชากรร้อยละ 35 มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 2,000 – 3,999 หยวนต่อเดือน ขณะที่จำนวนกว่าร้อยละ 70ของผู้ว่างงานและผู้เกษียณอายุมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 4,000 หยวนต่อเดือน จากผลการสำรวจรายได้ของประชาชนชาวนครกว่างโจวมีเพียงร้อยละ 36.6 ของกลุ่มตัวอย่างมีเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 52.6 มีรายได้คงที่ ขณะที่อีกร้อยละ 7.8 มีรายได้ลดลง

ชาวนครกวางโจวจ่ายค่า “กิน อยู่” เกินครึ่งของรายได้ ในปี 2556 ชาวนครกว่างโจวใช้จ่ายเงินไปกับค่าอาหารและที่พักอาศัยมากที่สุดถึงร้อยละ 52.8 ของเงินเดือน โดยใช้จ่ายค่าอาหารเฉลี่ยเดือนละ 2,166.8 หยวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.7 และใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเฉลี่ยเดือนละ1,372.9  หยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 10 ขณะที่ประชากรกว่าร้อยละ 60 ในนครกว่างโจวใช้จ่ายไปกับการเดินทาง การศึกษา การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว เครื่องนุ่งห่มและเรื่องอื่น ๆ เฉลี่ยเพียงเดือนละ 500 หยวนเท่านั้น

ผู้ประกอบการสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความตั้งใจบุกตลาดจีนแต่ยังยังรี ๆ รอ ๆ ว่าจะเข้าเมืองจีนทางไหน ผลสำรวจดังกล่าวน่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า นครกว่างโจวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ หากมั่นใจว่ามีสินค้าอาหารที่คุณภาพคับแก้วในมือ ด้วยราคาที่อาจจะไม่ถูกแต่ก็ไม่ใช่ว่า “แพงเวอร์” แล้ว ก็น่าจะสามารถนำเสนอสินค้าอาหารไทยให้ชาวเมืองนครกว่างโจวลิ้มลองได้ไม่ยาก

 

จัดทำ: นายสรศักดิ์ บุญรอด

เรียบเรียง
: นางสาวรัชดา สุเทพากุล

แหล่งข้อมูล
:  นสพ. Guangzhou Daily ฉบับวันที่ 13 เดือนธันวาคม  2555 และเว็บไซต์

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online