game bắn cá mập

การพัฒนาระบบประกันสังคมของจีนให้ถึงฝั่งฝัน

24 Oct 2013
เมื่อวันที่ 21 เดือน ต.ค. 2556 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศจีนได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ระบบประกันสังคมในฝันของจีน” โดยมีนายหู เสี่ยวอี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรแรงงานและประกันสังคมแห่งชาติจีนเป็นผู้บรรยาย ในงานดังกล่าวมีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ เอกชนต่งประเทศ และสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนขอคัดเลือกประเด็นสำคัญนำเสนอให้ทุกท่าน ดังนี้ แม้จีนได้ทำการเปิดประเทศมาช่วงหนึ่งแล้ว และมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบประกันสังคม แต่ยังถือได้ว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ระบบประกันสังคมของจีนในปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องและปัญหาไม่น้อย นายหู เสี่ยวอี้กล่าวว่า ปัจจุบัน ยังมีประชากรจีนประมาณ 200 ล้านคนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการประกันหลังเกษียณอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชนบทที่อพยพเข้ามาทำงานเมือง นอกจากนี้ ยังมีแรงงานจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการประกันการรักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ในอนาคตข้างหน้า ทางการจีนต้องการที่จะพยายามขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานข้ามถิ่นให้มากที่สุด นายหู เสี่ยวอี้กล่าวว่า ในขั้นตอนต่อไปจีนจะมุ่งให้เกิดความยุติธรรมในระบบประกันสังคม โดยรัฐบาลจะเน้นการปฏิรูประบบประกันหลังเกษียณอายุของหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ง เนื่องจากแรงงานเคลื่อนย้ายระหว่างเมืองต่าง ๆ มักจะเผชิญปัญหาในการโอนย้าย/เชื่อมต่อข้อมูลประกันสังคมข้ามพื้นที่ สำหรับการนี้ รัฐบาลจะพยายามปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งจะผลักดันระบบประกันสังคมในเขตชนบทอีกด้วย นอกจากนี้ สำหรับประเด็นที่จีนจะขยายอายุเกษียณหรือไม่ นายหู เสี่ยวอี้ให้ความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่จำนวนแรงงานใหม่ลดลง ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนจะไม่สามารถใช้แรงงานอย่างไม่มีขีดจำกัดได้เช่นในอดีตอีกต่อไป จีนกำลังจะเข้าสู่ยุคที่ต้องประหยัดแรงงาน การขยายอายุเกษียณเป็นแนวทางสำคัญที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ อย่างไรก็ตาม นายหู เสี่ยวอี้เน้นว่า การขยายอายุเกษียณควรควบคู่ไปกับนโยบายพัฒนาตำแหน่งงานที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนอายุวัยกลางคนและวัยชราด้วย จึงยังอยู่ในแผนที่จะต้องพิจารณากันต่อไป
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online