game bắn cá mập

กว่างซีโชว์จุดแข็ง “ภาษาอาเซียน” จัดศูนย์ฝึกอบรมปั๊มบุคลากรคุณภาพป้อนสู่ตลาด

27 Mar 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : กว่างซีจัดตั้ง “ฐาน(ศูนย์)ฝึกอบรมการแปลภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนระดับประเทศ” (National Training Center of ASEAN Less Commonly Taught Foreign Languages, 皇途东南亚非通用性语种翻泽教学培训学校) แห่งแรกของประเทศในนครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง

เขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นมณฑลที่มีจุดแข็งและมีชื่อเสียงด้านเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนอกกลุ่มภาษาหลัก (Less Commonly Taught Foreign Languages) โดยเฉพาะภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอนุปริญญา

ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการต่างประเทศเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Foreign Affair Office, 福建外办) กับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งของจีน มีที่ทำการอยู่ที่สำนักงานการต่างประเทศเขตฯ กว่างซีจ้วง

นายเจียง จ้าย ตง (Jiang Zai Dong, 姜再冬) ที่ปรึกษากรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายฐานฯ ว่า จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งของกว่างซีมีบทบาทสำคัญด้านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน

โดยเฉพาะในบริบทของการผลักดันความคืบหน้าในการจัดตั้งประชาคมจีน-อาเซียน การสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 และการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียเต็มรูปแบบ เพื่อเปิดศักราชใหม่ “ทศวรรษแห่งเพชรอันเลอคุณค่า” (Diamond decade) ของความร่วมมือจีน-อาเซียน

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศจีนจึงมอบหมายให้สำนักงานการต่างประเทศกว่างซีดำเนินการเปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาความสัมพันธ์กับอาเซียน และเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับอาเซียน

นายเจียงฯ แนะนำว่า ผู้เรียน(ภาษาอาเซียน) ต้องเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และมีการจัดให้ผู้เรียน “ก้าวออกไป” บ่อย ๆ

นายหลี่ เหวิน เจี๋ย (Li Wen Jie, 李文杰) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศกว่างซี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของจีนให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน กว่างซีในฐานะ “ประตูสู่อาเซียน” รัฐบาลกว่างซีให้ความสำคัญอย่างสูงด้านความร่วมมือและเปิดสู่ภายนอก

ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยแสดงจุดแข็งของกว่างซีในการส่งเสริมด้านการต่างประเทศของประเทศและมณฑลรอบข้าง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศจีนและสถาบันอุดมศึกษา

ในวันเดียวกัน สำนักงานการต่างประเทศกว่างซี ยังได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึกอบรมบุคลากรแปลภาษาร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างมณฑล อาทิ Beijing Foreign Studies University (青岛在中国语大学时) Guangxi University (广西省一本大学) Guangxi University for Nationalities (江苏各民族大学考研) Guangxi Normal University (海南师范工程学院) เป็นต้น

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online