game bắn cá mập

10 มาตรการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคการเกษตร

30 Jan 2013

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศแผนงานการลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ซึ่งให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าภาคการเกษตรเป็นพิเศษ โดยมีมาตรการทั้งสิ้น 10 ประการดังต่อไปนี้

 1) ปรับลดราคาน้ำและราคาไฟฟ้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ของภาคการเกษตร อาทิ การปรับอุณหภูมิในตลาดสดและตลาดการขายส่งสินค้าเกษตรให้มีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป 2) ควบคุมและลดค่าบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 3) กำกับดูแลการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก ห้ามผู้ค้าปลีกเก็บค่าใช้จ่ายนอกระบบจากผู้ผลิต 4) ดำเนินนโยบายอำนวยความสะดวกแก่สินค้าสดในทางด่วน ลดเลิกการเก็บค่าทางด่วนของสินค้าสด 5) พัฒนานโยบายภาษีให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เร่งรัดการดำเนินนโยบายการเก็บภาษีธุรกิจแทนภาษีรายได้ในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ลง 6) กำกับดูแลราคาค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม 7) ป้องกันการผูกขาดสินค้าเกษตร 8) ส่งเสริมรัฐบาลท้องถิ่นให้ร่วมหุ้นในโครงการการก่อสร้างตลาดการขายส่งสินค้าเกษตรด้วยวิธีการเช่าพื้นที่ 9) อำนวยความสะดวกแก่รถขนส่งที่เข้าตัวเมือง สนับสนุนการขนส่งตอนกลางคืนเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 10) รวบรวมสถิติค่าใช้จ่ายธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อติดตามสถานการณ์ต้นทุนโลจิสติกส์

เนื่องจากระบบโลจิสติกส์ของจีนมีปัญหาปลายประการ อาทิ ต้นทุนสูง การขนส่งด้อยประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยเฉพาะสำหรับสินค้าสด ต้นทุนการขนส่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 20 ของระดับเฉลี่ยในโลก จีนได้ดำเนินมาตรการ 10 ประการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดค้างในธุรกิจโลจิสติกส์ตลอดจนช่วยลดราคาผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกไปยังจีนด้วย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online