game bắn cá mập

ผลสำรวจยืนยันชนชั้นกลางจีนเที่ยวต่างประเทศมากที่สุด และชอบเที่ยวเองมากกว่าไปกับทัวร์

23 Aug 2013

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 56 เว็บไซต์จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ Hotels.com ได้ประกาศ รายงานการสำรวจนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวต่างประเทศประจำปี 2556 โดยระบุว่า จากรายได้ของชนชั้นกลางชาวจีนที่เพิ่มสูงขึ้น การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะชนชั้นเศรษฐีอีกต่อไปแล้ว ปัจจุบันกลุ่มชาวจีนรายได้ชั้นกลางได้ครองสัดส่วนกลุ่มคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศมากที่สุด นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนร้อยละ 70 เลือกที่จะไปเที่ยวด้วยตนเอง มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 30 ที่เลือกท่องเที่ยวไปกับคณะทัวร์

จากการสำรวจนักท่องเที่ยวชาวจีน 3,000 คนและโรงแรม 1,500 แห่งในทั่วโลก พบว่า รายได้เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับการสำรวจอยู่ที่ 17,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อปี ซึ่งเป็น 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวจีนทั่วไป และยังมีนักท่องเที่ยวราว 1 ใน 4 ที่รายได้ในปัจจุบันยังไม่ถึง 11,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายในต่างประเทศมากที่สุดในโลก โดยตัวเลขสถิติจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติชี้ว่า ปี 2555 ยอดใช้จ่ายในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนสูงถึง 102,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 83 ล้านคนในปี 2555 เป็น 200 ล้านคนภายในปี 2563

สำหรับโรงแรมที่ได้รับการสำรวจ พบว่า โรงแรมร้อยละ 75 มีนักท่องเที่ยวจีนครองสัดส่วนร้อยละ 5 ของแขกทั้งหมด และโรงแรมร้อยละ 45 ได้รับรองนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้นในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มองจีนเป็นตลาดเติบโตสำคัญใน 3 ปีข้างหน้า โดยมีโรงแรมร้อยละ 10 คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และมีโรงแรมอีกร้อยละ 50 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 50

ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนได้มากขึ้น โรงแรมต่างๆ กำลังปรับปรุงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจีน อาทิ จ้างเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาจีนได้ เพิ่มบริการให้สามารถใช้บัตรเครติดของจีนได้ เพิ่มบริการล่ามและแปลภาษาจีนในจุดสำคัญๆ เช่น ป้ายต้อนรับ เว็บไซต์ รายการทีวี และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ในด้านการตรวจลงตรา ในปีนี้รัฐบาลอังกฤษมีแผนจะให้การขอวีซ่าของคณะทัวร์จีนง่ายขึ้น แต่ความจริงเนื่องจากปัจจุบันชาวจีนส่วนใหญ่เลือกไปเที่ยวด้วยตนเองมากกว่าไปกับคณะทัวร์ และนักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 20 เห็นว่า การขอวีซ่าง่ายหรือไม่เป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจนักท่องเที่ยวในอังกฤษกังวลว่า นโยบายใหม่ของรัฐบาลยังไม่ได้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

ในฐานะที่ไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวติดอันดับที่ 3 ของนักท่องเที่ยวชาวจีน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย เพื่อปรับปรุงแนวทางการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจีนและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online