game bắn cá mập

ตม.กว่างซีใจดี อนุญาตชาวจีนถือ “หนังสือเดินทางเปล่า” เที่ยวต่างประเทศได้แล้ว

25 Feb 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี :  ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงผ่อนคลายความเข้มงวด โดยอนุญาตให้บุคคลสัญชาติจีนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา(ที่มีอายุการใช้งาน)พร้อมบัตรโดยสารเครื่องบินสามารถเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่ต้องมีวีซ่าได้แล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงรักษาความสงบภายในแห่งชาติจีน (Ministry of Public Security, 中国大公安局部) ได้ประกาศรายชื่อ 45 ประเทศทั่วโลกที่ดำเนินนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตรา(วีซ่า)และการขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival :VOA) สำหรับบุคคลสัญชาติจีนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ในอดีต การเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีนไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งจีนจะอนุญาตให้เฉพาะชาวจีนผู้ถือหนังสือเดินที่ได้รับการตรวจลงตรา(วีซ่า)ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

มาในปัจจุบัน ทางการจีน(ตม.จีน)ได้เริ่มผ่อนคลายเข้มงวดในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับบุคคลสัญชาติจีนเพิ่มมากขึ้น

ตามรายงาน สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง 9 แห่งของจีน (งานตรวจคนเข้าเมืองรวมกว่าร้อยละ 90 ของทั้งประเทศ) ได้ดำเนินนโยบายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครเทียนจิน นครกว่างโจว เมืองซินเจิ้น เมืองจูไห่ เมืองเซี่ยเหมิน เมืองซัวเถา และนครไหโข่ว (Haikou City, 海南市)

สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง ชาวจีนผู้ถือหนังสือเดินทางเปล่า(ไม่มีวีซ่า)สามารถเดินทางไปยัง 45 ประเทศข้างต้นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพียงแห่งเดียวใน “ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” (Nanning Wuxu Int’l Airport:NNG, 桂林吴圩全国机场) เท่านั้น

อย่างไรก็ดี การเดินทางไปต่างประเทศผ่านท่าอากาศยานของนครหนานหนิงยังมีข้อจำกัดในเรื่องเที่ยวบินที่มีจำนวนไม่มาก

ปัจจุบัน มีเพียงเส้นทางบินต่างประเทศเพียงไม่กี่เส้นทาง อาทิ สิงคโปร์  กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ  กรุงจาการ์ตา  นครโฮจิมินห์  กรุงพนมเปญ  กรุงย่างกุ้ง และเวียงจันทน์

นอกจากนี้ ยังมีเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ของบริษัททัวร์ (Nanning China Travel Service, 南宁市华人观光旅游社) อีก 3 เส้นทาง คือ กรุงโซลและเกาะเชจูของเกาหลีใต้ และเกาะภูเก็ตของประเทศไทย

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปี 2556 สนามบินหนานหนิงมีจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกนอกประเทศทั้งสิ้น 5.84 แสนคน (เพิ่มขึ้นจากปี 54 จำนวน 2.86 แสนคน) ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศ (นอกแผ่นดินใหญ่) 3.13 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34

จากข้อมูล พบว่า การเดินทางระหว่างนครหนานหนิงกับไต้หวันครองสัดส่วนมากที่สุด ชาวไต้หวันเดินทางมานครหนานหนิง 1.55 แสนคน ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางไปไต้หวันผ่านนครหนานหนิง 0.61 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และ 36 ตามลำดับ

อันดับรองลงมา คือ นครหนานหนิงกับอาเซียน (อานิสงค์จากงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ CAEXPO) มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาหาสู่กัน 0.86 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 (YoY)

BIC ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านการตรวจลงตรา ดังนี้

1. ประเทศฝั่งยุโรปและอเมริกาเริ่มสนใจหรือต้องการตลาดลูกค้าชาวจีนซึ่งมีจำนวนมหาศาลเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยสำนักงานผู้แทนภาครัฐในต่างประเทศเป็นกลไกสำคัญ

ยกตัวอย่างเช่น สถานกุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ นครกว่างโจว เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าเท่าตัว ร่นระยะเวลาการอนุมัติวีซ่า และออกโรด์โชว์การท่องเที่ยวในนครหนานหนิง / สถานกุงสุลใหญ่ฝรั่งเศส ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่นระยะเวลาการอนุมัติวีซ่าเหลือ 48 ชั่วโมงฉลองความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-จีน ครบ 50 ปี / สถานทูตอิตาลี ณ กรุงปักกิ่ง ร่นระยะเวลาการขอวีซ่าท่องเที่ยวจาก 8 เหลือ 5 วันทำการ และวีซ่าธุรกิจเหลือ 48 ชั่วโมง เป็นต้น

2. ประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม ได้แก่ ประเด็นนักท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าการเน้นเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาความมั่นคงทางสังคม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศที่ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (แบบทวิภาคี) มี 4 ประเทศ ได้แก่ ซานมารีโน (San Marino) สาธารณรัฐเซย์เชลล์ (Seychelles) มอริเชียส (Mauritius) เครือรัฐบาฮามาส (Bahamas)

ประเทศที่ดำเนินนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราเพียงฝ่ายเดียวสำหรับบุคคลสัญชาติจีนผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา มี  6 ประเทศ  คือ ซามัว (Samoa) เกาะไซปัน (Saiban) ในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาของสหรัฐอเมริกา (Haiti) หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (The Turks and Caicos Islands) เกาะเชจูของเกาหลีใต้ และเกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช (South Georgia and The South Sandwich Islands)

ประเทศที่รับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival: VOA) สำหรับบุคคลสัญชาติจีนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา มีทั้งหมด 35 ประเทศ ซึ่งมีชาติสมาชิกอาเซียน 6 ชาติรวมอยู่ด้วย ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว พม่า อินโดนีเซีย และบรูไน

อนึ่ง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางมายังเขตฯ กว่างซีจ้วง สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง ท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลิน ด่านโหย่วอี้กวานในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง และด่านตงซิงในอำเภอระดับเมืองตงซิง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online