game bắn cá mập

การยกเว้นวีซ่าถาวรจีน – ไทยมีผลตอบรับในแง่บวก

3 Jan 2024
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2567 สำนักข่าว Global Times รายงานว่า หลังจากปรากฏข่าวการเจรจาจัดทำความตกลงยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่าง จีน – ไทย (2 ม.ค. 2567)
  • ภายใน 1 ชั่วโมง ปริมาณการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด “ประเทศไทย” ในแพลตฟอร์ม Trip.com เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 และ คีย์เวิร์ด “ประเทศจีน” เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 โดยเฉพาะนครกว่างโจว นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง และนครคุนหมิง
  • ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ปริมาณการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด “กรุงเทพฯ” ในแพลตฟอร์มท่องเที่ยว Mafengwo.com เพิ่มขึ้นร้อยละ 200
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันนับเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน อีกทั้งยังสะท้อนถึงความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ นทท. จีนเดินทางเที่ยวไทย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2567 หนังสือพิมพ์ Beijing Business Today มองว่านโยบายดังกล่าวจะมีผลมากเพียงใด ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัย อาทิ (ก) ความปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ซึ่งทางการไทยได้พยายามยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งช่วยคลายความห่วงกังวลแก่นักท่องเที่ยวจีน (ข) เที่ยวบินไทย – จีน ซึ่งในเดือน ธ.ค. 2566 จำนวนเที่ยวบินระหว่างไทย – จีนได้ฟื้นฟูสู่ระดับร้อยละ 48.8 ของช่วงก่อนโควิด-19 และเที่ยวบินของสายการบินจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 (ค) ราคาการท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิ ค่าที่พัก อาหาร และค่าเดินทาง (ง) การยกระดับผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการท่องเที่ยว โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นการเที่ยวชม (sightseeing) มาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (experiential tourism) โดยคาดว่าหลังนโยบายยกเว้นวีซ่ามีผลใช้บังคับ จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวไทยมากขึ้นในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน วันหยุดวันแรงงาน และช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ———

แหล่งที่มาของข้อมูล

1. China, Thailand in close communication on mutual visa exemptions: Chinese FM

2. 赴泰游 升温可期进级待考

การท่องเที่ยวจีนไทยนักท่องเที่ยวจีนยกเว้นวีซ่า
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Beijing_admin

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online