game bắn cá mập

เมืองเซี่ยเหมินออกแผนส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนจริงจากต่างประเทศ

26 Oct 2023
ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองที่มีการลงทุนจริงจากต่างประเทศมากที่สุดของมณฑลฝูเจี้ยน โดยมีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศกว่า 2.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 44.3 ของมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศทั้งมณฑล โดยมีการลงทุนจากต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune Global 500 จำนวน 64 แห่ง อาทิ บริษัท Taikoo (Xiamen) Aircraft Engineering จำกัด ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และบริษัท JTEKT (Xiamen) จำกัด สาขาบริษัทของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ล่าสุดเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2566 เมืองเซี่ยเหมิน ออกแผนส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนจริงจากต่างประเทศ โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

    (1) เน้นการดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตด้านดิจิทัล ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต อาทิ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแห่งอารยธรรมทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน “Garden on the Sea” เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน สุขภาพและการแพทย์ และเกษตรสีเขียว โลจิสติกส์ รวมถึงส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนในระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเมืองเซี่ยเหมินให้เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศและศูนย์การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ภาพยนตร์ และเกม ฯลฯ

   (2) การสนับสนุนการลงทุนของธุรกิจต่างชาติประเภท QFLP[1] เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ใช้เมืองเซี่ยเหมินเป็นฐานการลงทุนในธุรกิจ startups ในจีน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเงินกองทุน/สินทรัพย์ขั้นต่ำในการเข้ามาระดมทุนของนักลงทุนต่างชาติ และบริษัทต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาต QFLP สามารถระดมทุนต่างชาติมาแปลงเป็นเงินหยวนเพื่อจัดตั้งกองทุนเงินหยวน และลงทุนในจีนได้สูงสุดตามกำหนดมูลค่าโควต้าที่ได้รับ ซึ่งทำให้สามารถยกเว้นการขออนุญาตแปลงสกุลเงินจากหน่วยงาน SAFE (State Administration of Foreign Exchange) โดยธุรกิจต่างชาติประเภท QFLP ที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในพื้นที่ย่อยเซี่ยเหมิน มีเงินลงทุนจริงในพื้นที่ย่อยเซี่ยเหมิน จะได้รับเงินรางวัลตามนโยบายเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศ รายละสูงสุดต่อปีไม่เกิน 20 ล้านหยวน

   (3) การจัดตั้งเขตชักจูงการลงทุนต่างชาติเมืองเซี่ยเหมิน โดยมีนโยบาย/สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเงินเและภาษี เงินรางวัลและเงินอุดหนุนต่าง ๆ ตลอดจนการลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจให้กระชับมากขึ้น โดยการตรวจสอบและอนุมัติการจัดตั้งธุรกิจใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเพียงครึ่งวันเท่านั้น

   (4) การให้สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทักษะสูงจากต่างประเทศ อาทิ มาตรการอำนวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดตั้ง One-stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราและใบอนุญาตทำงาน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อบ้านพักอาศัย และการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเมืองเซี่ยเหมิน เป็นต้น

         แหล่งอ้างอิง
//www.investxiamen.org.cn/detail/7121.html//www.kt180.com/m/view.php?aid=16539

[1] QFLP (Qualified Foreign Limited Partnership) เป็นโครงการที่เปิดกว้างนโยบายการนำเงินลงทุนเข้ามาในประเทศจีนของนักลงทุนต่างชาติ ตั้งแต่ปี 2554 และเป็นระบบที่ช่วยเปิดเสรีในการลงทุนจากบริษัทกองทุนเงินร่วมลงทุนของต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันกว่า 50 เมืองของจีนได้เข้าร่วมโครงการ QFLP อาทิ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน    ฉงชิ่ง เซินเจิ้น เซี่ยเหมิน กุ้ยโจว ผิงถาน (ฝูโจว) จูไห่ กว่างโจว และฝอซาน ฯลฯ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online