game bắn cá mập

เมืองเซี่ยเหมินประกาศกฎระเบียบส่งเสริมเศรษฐกิจทางทะเลเขตเศรษฐกิจพิเศษเซี่ยเหมินปี 2567

5 Mar 2024
เมื่อปลายเดือนธันวาคมของปี 2566 คณะกรรมการสภาผู้แทนประชาชนเซี่ยเหมินชุดที่ 16 ได้ประกาศกฎระเบียบส่งเสริมเศรษฐกิจทางทะเลเขตเศรษฐกิจพิเศษเซี่ยเหมิน เพื่อพัฒนาเซี่ยเหมินให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่งของประเทศ และศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจทางทะเลที่มีลักษณะสากล ภายในปี 2578 ตามยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำนาจทางทะเลของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ (1) การสร้างเขตสาธิตการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล เพื่อปรับโครงสร้างพื้นที่ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งส่งเสริมการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมทางทะเลเขตไห่ชาง นิคมอุตสาหกรรมทางทะเลเขตถงอัน และนิคมอุตสาหกรรมทางทะเลเขตเสี่ยงอัน เพื่อขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลรอบเกาะและอ่าวเซี่ยเหมิน และสร้างระบบอุตสาหกรรมทางทะเลที่ทันสมัย (2) การสร้างศูนย์พัฒนาการแพทย์และการผลิตยาจากสิ่งชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแห่งชาติ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วัสดุใหม่ การประมงและการเพาะพันธุ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สกัดสารจากเปลือกกุ้งและปูทะเล และการสกัดสารคอนดรอยตินซัลเฟตจากกระดูกอ่อนของปลา (3) การพัฒนาการขนส่งทางทะเลอย่างครบวงจร โดยเน้นยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางทะเลที่ครบวงจร การขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าภายใต้นโยบาย “การขนส่งตามเส้นทางสายไหมทางทะเล” และพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเมืองเซี่ยเหมินให้เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศและศูนย์การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ (4) การพัฒนาเทคโนโลยีเรืออัจฉริยะและเรือไฟฟ้า โดยเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเรือเดินสมุทรแบบไร้คนขับด้วยระบบเครือข่าย 5G ผ่านการควบคุมโดยเชื่อมต่อกับดาวเทียม Beidou และส่งเสริมการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เรือไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานใหม่อื่น ๆ อาทิ พลังงานไฮโดรเจนสำหรับเรือโดยสารและเรือบรรทุกสินค้า (5) การพัฒนาการประมงสมัยใหม่อย่างยั่งยืน โดยเร่งการสร้างเขตเศรษฐกิจท่าเรือประมงชายฝั่งแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้ำ การขนส่งโซ่เย็นสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การทำประมงนอกชายฝั่งและประมงน้ำลึกอย่างยั่งยืนและครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งมุ่งพัฒนาการประมงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจการประมงในเมือง โดยเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายจะจัดตั้งโครงการ “หมู่บ้านนํ้าและหมู่บ้านชาวประมง” จำนวน 10 แห่ง ภายในปี 2567 เพื่อเพิ่มรายได้ของชาวประมงจากทั้งที่พัก อาหาร และสวนสนุก ฯลฯ แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online