game bắn cá mập

มณฑลฝูเจี้ยนเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นเขตสาธิตเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการข้ามช่องแคบไต้หวัน

15 Dec 2023
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 รัฐบาลฝูเจี้ยนประกาศแผนบูรณาการระหว่างสองฝั่งช่องแคบมณฑลฝูเจี้ยนกับไต้หวัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝูเจี้ยนให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นเขตสาธิตการบูรณาการข้ามช่องแคบไต้หวันของจีน ซึ่งสอดรับนโยบายของคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมนิวนิสต์จีน และคณะมนตรีรัฐกิจที่ประกาศส่งเสริมมณฑลฝูเจี้ยนเป็นเขตสาธิตเพื่อการบูรณาการข้ามช่องแคบไต้หวัน และการสร้างฝูเจี้ยนเป็น “บ้านหลังแรก” (first home) สำหรับชาวไต้หวันและวิสาหกิจต่าง ๆ ของไต้หวันในการมาตั้งถิ่นฐานที่แผ่นดินใหญ่ โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) เพิ่มการอำนวยความสะดวกด้านการดำรงชีวิตของชาวไต้หวัน โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจผลเอกสารเข้า – ออกเมืองสำหรับชาวไต้หวัน การปรับปรุงการจดทะเบียนที่อยู่อาศัยสำหรับชาวไต้หวัน การประหยัดเวลาการยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักในฝูเจี้ยนของชาวไต้หวันจาก 20 วันทำการตามกฎหมายเป็น 5 วันทำการ การขยายการคมนาคมโดยตรงระหว่างแผ่นดินใหญ่และไต้หวันภายใต้ โครงการ “Three Direct Links” กล่าวคือ การเชื่อมโยงกับไต้หวันผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ ทางอากาศ และทางน้ำ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ชาวไต้หวันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะในมณฑลได้ฟรี เป็นต้น

(2) กระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างฝูเจี้ยนและไต้หวัน โดยส่งเสริมความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าระหว่างช่องแคบ ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างฝูเจี้ยนและไต้หวันเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาท่าเรือฝูโจวและท่าเรือเซี่ยเหมินเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างไต้หวัน ไปจนถึงการกระชับความร่วมมือทางด้านการเงิน จัดหาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้นสำหรับวิสาหกิจไต้หวัน และสนับสนุนให้บริษัทไต้หวันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแผ่นดินใหญ่

(3) ส่งเสริมการทำงานและเริ่มต้นธุรกิจในฝูเจี้ยนของชาวไต้หวัน โดยเน้นการดึงดูดแรงงานชาวไต้หวันและครอบครัวให้ตั้งถิ่นฐานในฝูเจี้ยน โดยจะปรับปรุงสวัสดิการสังคม การซื้ออสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ และขยายขอบเขตการยอมรับใบคุณสมบัติทักษะวิชาชีพจากชาวไต้หวัน เพื่อให้ชาวไต้หวันสามารถอาศัยและทำงานที่ฝูเจี้ยนได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ มณฑลฝูเจี้ยนเป็นมณฑลใกล้ชิดกับไต้หวันมากที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม โดยชาวไต้หวันจำนวนมากมีการใช้ภาษาถิ่น ประเพณี และศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมในหมู่ประชากรชาวฮั่นที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของไต้หวันไปด้วย ทำให้ฝูเจี้ยนเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมระหว่างแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน โดยเฉพาะเมืองเซี่ยเหมินกลายเป็นเมืองที่มีชาวไต้หวันอาศัยและทำงานจำนวนมากที่สุดของมณฑล รวมชาวไต้หวันมากกว่า 120,000 คน บริษัททุนไต้หวัน 5,300 ราย โครงการทุนไต้หวัน 9,929 รายการ มูลค่าการลงทุน 2.37 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ          แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online