game bắn cá mập

กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการสนับสนุนการพัฒนาอย่างบูรณาการระหว่างเขตการค้าเสรีนำร่องในมณฑลฝูเจี้ยนกับไต้หวัน

30 Jan 2024
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 หน่วยงานของจีน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกิจการกลางไต้หวัน คณะกรรมการการพัฒนาการปฎิรูปประเทศ และกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออก “ประกาศเกี่ยวกับมาตรการด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อสนับสนุนมณฑลฝูเจี้ยนด้านการพัฒนาอย่างบูรณาการระหว่าง  ช่องแคบไต้หวัน” ครอบคลุม 5 ด้าน

ด้านที่ 1 สนับสนุนมณฑลฝูเจี้ยนให้มีการขยายความร่วมมือกับไต้หวันมากขึ้น

1) ส่งเสริมเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลฝูเจี้ยนกับไต้หวันโดยเน้นการดึงดูดการลงทุนจากไต้หวัน โดยชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งของเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลฝูเจี้ยน 2) สนับสนุนให้มณฑลฝูเจี้ยนใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ RCEP ที่ช่วยให้มณฑลฝูเจี้ยนมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นกับไต้หวัน อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สิ่งทอ และเครื่องจักรกล เป็นต้น 3) สนับสนุนให้วิสาหกิจจากฝูเจี้ยนไปลงทุนในไต้หวันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดงาน China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) เพื่อแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไต้หวัน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจจากณฑลฝูเจี้ยนที่มีความสนใจจะไปลงทุนยังไต้หวัน

ด้านที่ 2 สนับสนุนการค้าระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับไต้หวัน

4) ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับไต้หวัน สนับสนุนมณฑลฝูเจี้ยนในการสำรวจเส้นทางการค้าใหม่ ๆ และเสริมความร่วมมือด้านการค้า เช่น การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มให้ข้อมูลแก่วิสาหกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกพิธีการศุลกากรใหม่ ๆ 5) สนับสนุนให้มณฑลฝูเจี้ยนสร้างศูนย์กลางทางการค้ากับไต้หวัน โดยใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในการพัฒนารูปแบบการค้าต่างประเทศใหม่ ๆ 6) ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ที่มีศักยภาพระหว่างกัน อาทิ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว นิทรรศการโลจิสติกส์ และการแพทย์แผนจีน

ด้านที่ 3 บูรณาการอุตสาหกรรมของมณฑลฝูเจี้ยนและไต้หวัน

7) สนับสนุนการบูรณาการอุตสาหกรรมของมณฑลฝูเจี้ยนและไต้หวันอย่างลึกซึ้ง สนับสนุนให้วิสาหกิจของมณฑล      ฝูเจี้ยนและไต้หวันได้มีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน เช่น อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยี/นวัตกรรมขั้นสูง และอุตสาหกรรมสีเขียว 8) ส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ฝูเจี้ยนมีศักยภาพสูง อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล วงจรรวม แบตเตอรี่ลิเธียม สิ่งทอ และปิโตรเคมี 9) สนับสนุนให้มณฑลฝูเจี้ยนได้สร้างแพลตฟอร์มในการร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไต้หวัน

ด้านที่ 4 ช่วยวิสาหกิจของมณฑลฝูเจี้ยนและไต้หวันได้รวมเข้ากับเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ

10) ส่งเสริมการบูรณาการการค้าต่างต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยน อาทิ สนับสนุนให้วิสาหกิจในมณฑลฝูเจี้ยนและไต้หวันได้ยื่นขอ “China Time-honored Brand (中华老字号)[1]” และสนับสนุนให้มีการสร้างนิทรรศการการแลกเปลี่ยนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและไต้หวัน

ด้านที่ 5 ส่งเสริมเขตการค้าเพื่อเร่งการบูรณาการระหว่างช่องแคบ

11) สนับสนุนพัฒนาเส้นทางการค้าทางทะเลของมณฑลฝูเจี้ยน เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางการค้ากับเกาะจินเหมิน金门และเกาะหมาจู่ 马祖  เกาะที่ตั้งอยู่ทางทะเลจีนตะวันออก ผ่านช่องแคบไต้หวัน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขมาตรการในการกำกับดูแลการค้าสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กในไต้หวันด้วย 12) ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างนิคมเศรษฐกิจในเกาะจินเหมิน金门 และเกาะหมาจู่ 马祖พร้อมทั้งเน้นการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่ม    แหล่งอ้างอิง

[1] เป็นการรับรองตราสัญลักษณ์โดยกระทรวงพานิชย์จีนที่มอบให้แก่วิสาหกิจที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่มีการสืบทอดผลิตภัณฑ์ หรือการบริการจากรุ่นสู่รุ่น เป็นธุรกิจที่ได้รับผลตอบรับเชิงบวก มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบในกลุ่มอุตสาหกรรม จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของสังคมในวงกว้าง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online