game bắn cá mập

2 กระทรวงจีนรวมพลังประกาศ “คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของการลงทุนในต่างประเทศ” ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

4 Mar 2013
เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีนร่วมกันประกาศ “คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของการลงทุนในต่างประเทศ” เพื่อเป็นการชี้นำบริษัทจีนที่ลงทุนในต่างประเทศให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเจ้าบ้าน ตลอดจนเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการลงทุน

คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับนี้ชี้นำบริษัทที่จะลงทุนในต่างประเทศใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ 1) เรียกร้องให้บริษัทจีนที่ลงทุนในต่างประเทศเคารพความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้น ๆ รักษาสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของแรงงาน/ผู้รับจ้าง 2) เรียกร้องให้บริษัทปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศเจ้าบ้านและ โครงการความร่วมมือด้านการลงทุนต่าง ๆ ต้องขออนุญาตด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมจากรัฐบาลท้องถิ่น 3) ส่งเสริมให้บริษัทศึกษาเรียนรู้หลักการ มาตรการและธรรมเนียมด้านการอนุรักษ์ขององค์กรสากลต่าง ๆ

คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับนี้มีบทบาทสำคัญในด้านการชี้นำบริษัทที่ไปลงทุนต่างประเทศให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของสังคมประเทศนั้น ๆ โดยหวังว่าจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนกับต่างประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่จีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์ “ก้าวออกไป” จำนวนบริษัทจีนที่มีความร่วมมือด้านการลงทุนกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยจนถึงปลายปี 2554 จีนได้จัดตั้งบริษัทในต่างประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 18,000 แห่ง ปริมาณการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า 424,780 ล้านดอลลาร์สรอ.
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online