game bắn cá mập

ไต้หวันยืมแรงกว่างซีรุกตลาดอาเซียน

7 Jun 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : นักธุรกิจไต้หวันทยอยรุกหัวหาดกว่างซี โดยหวังอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง นโยบายพิเศษของกว่างซี ตลอดจนจุดแข็งด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการเกษตขยายตลาดอาเซียน

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนจากไต้หวัน คือ

หนึ่ง ทำเลที่ตั้ง และนโยบายพิเศษจากส่วนกลางและท้องถิ่น เนื่องจากกว่างซีตั้งอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือหลายกรอบ อาทิ เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ระเบียบเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ และโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก เป็นต้น ซึ่งกรอบต่างๆ ก็มีนโยบายพิเศษที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการลงทุนที่แตกต่างกันตามประเภทสาขาธุรกิจ

อีกทั้ง รัฐบาลกลางยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของเขตฯ กว่างซีจ้วงอย่างต่อเนื่อง อาทิ (1) การกำหนดให้กว่างซีเป็น “ประตูสู่อาเซียน” และให้มีการจัดงาน China-ASEAN Expo (2) การจัดสรรงบประมาณลงทุน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและท่าเรือ (3) การให้สิทธิก่อตั้งเขตอารักขาทางศุลกากร (เขตสินค้าทัณฑ์บน เขตแปรรูปเพื่อการส่งออก) เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตทดลองความร่วมมือข้ามพรมแดน

สอง ฐานอุตสาหกรรมใหม่ การเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก เพื่อหนีต้นทุนประกอบการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (ค่าแรงงาน ค่าเช่า) กว่างซีจึงเหมาะสำหรับการเป็นฐานที่มั่นใหม่ของธุรกิจ เพราะกว่างซีมีจุดเด่นในแง่นโยบายสนับสนุนการลงทุน การเป็นมณฑลเดียวทางภาคตะวันตกที่มีทางออกสู่ทะเล (เกี่ยวข้องกับประเด็นต้นทุนโลจิสติกส์) และมีเส้นทางบกเชื่อมสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (พรมแดนติดเวียดนาม 1,020 กิโลเมตร)

อีกทั้ง นักธุรกิจไต้หวันยังสามารถใช้กรอบข้อตกลงทางเศรษฐกิจ 2 ฝั่งทะเล (ECFA) และเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (CAFTA) เพื่ออำนวยประโยชน์และสร้างแรงแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเอง และขยายโอกาสสำหรับการบุกตลาดอาเซียน

สาม มณฑลเกษตร ไต้หวันมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีภาคการเกษตร เทคนิคการบริหารงานโลจิสติกส์ และเงินทุน ซึ่งช่วยเติมเต็มส่วนขาดของกว่างซีได้

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ไต้หวัน” ถือเป็นแหล่งทุนนอกจีนแผ่นดินใหญ่รายใหญ่อันดับ 2 ของเขตฯ กว่างซีจ้วง (รองจากฮ่องกง) และกว่างซีก้าวขึ้นเป็นมณฑลทางภาคตะวันตกที่ไต้หวันเข้ามาลงทุนมากที่สุด

สาขาธุรกิจที่ไต้หวันนิยมเข้ามาลงทุนในกว่างซี ได้แก่ สาขาการเกษตร สาขาการท่องเที่ยว สาขาเหมืองแร่ สาขาการผลิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโลจิสติกส์ สาขาบริการอาหารเครื่องดื่ม และสาขาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online