game bắn cá mập

โอกาสของผู้ส่งออกวัตถุดิบจากไทย กว่างซีประกาศแผนส่งเสริมการนำเข้าสร้างสมดุลภาคการค้าต่างประเทศ

18 Jun 2013

หนังสือพิมพ์ Southland Morning : ทางการกว่างซีกำหนดเป้าหมายว่า ในแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) จะส่งเสริมภาคการนำเข้าให้มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 25 เปอร์เซนต์

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ประกาศข้อคิดเห็นว่าด้วยการส่งเสริมการนำเข้าเพื่อพัฒนาสมดุลภาคการค้าต่างประเทศ เนื่องจากตลอดหลายปีมานี้ การค้าต่างประเทศของกว่างซีขาดความสมดุลจากการที่ภาคส่งออกครองสัดส่วนในการค้าต่างประเทศค่อนข้างสูง (โดยเฉพาะการค้ากับอาเซียน)

สำหรับภาคอุตสาหกรรม ข้อคิดเห็นดังกล่าวถือเป็นมาตราการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ เนื่องจากความต้องการบริโภคทรัพยากร(ธรรมชาติ)ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมลง

ในข้อคิดเห็นฯ มีจุดเน้นหลัก ดังนี้

หนึ่ง ขยายการนำเข้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนประกอบอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการในระบบอุตสาหกรรม 14+10[*] ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมของกว่างซี

สอง ขยายการนำเข้าสินค้าเชิงทรัพยากร (สินค้าเทกอง) อาทิ สินแร่ต่างๆ น้ำมันดิบ ถ่านหิน และถั่วเหลือง (BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สินค้าข้างต้นเป็นกลุ่มสินค้านำเข้าหลักของกว่างซีอยู่แล้ว)

สาม เน้นพัฒนาธุรกิจการแปรรูปวัตถุดิบ ธุรกิจการแปรรูปวัตถุดิบนำเข้า การแปรรูปวัตถุดิบตามคำสั่งซื้อ (OEM) และธุรกิจประกอบชิ้นส่วน เพื่อกระตุ้นการนำเข้าวัตถุดิบ ส่วนประกอบอะไหล่ และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป

สี่ กระตุ้นการนำเข้าสินค้าระดับ Hi-end อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการบริโภคภายใน (เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง) สินค้านำเข้าที่มีศักยภาพขับเคลื่อนการบริโภค

ห้า ขยายกลุ่มสินค้านำเข้าใหม่ๆ อาทิ สินค้าเชิงทรัพยากรหมุนเวียน รถยนต์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อให้สอดรับกับแผนงานข้างต้น กว่างซีได้วางแผนสร้างตลาดศูนย์กลางสินค้านำเข้าในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมบทบาทการเป็นหัวเมืองกระจายสินค้าของเมืองอีกด้วย โดยเฉพาะในหัวเมืองชายทะเล และหัวเมืองชายแดน เช่น เมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市) เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 广西防城港市) เมืองชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) เมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) และเมืองฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市)

ตลาดกลางสินค้านำเข้าจะเป็นตลาดเฉพาะสินค้า เช่น ตลาดถ่านหิน ตลาดรถยนต์ ตลาดสินค้า Hi-end ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลาดผลไม้ ตลาดผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง และตลาดยาสมุนไพรจีน เป็นต้น

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบอุตสาหกรรม 14+10[*] เป็นสาขาอุตสาหกรรมที่ทางการกว่างซีเห็นว่า มีศักยภาพภาพ เนื่องจากจะช่วยทำให้กว่างซีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นฐานอุตสาหกรรม ความได้เปรียบเชิงทรัพยากร นโยบายพิเศษของรัฐบาลกลางที่ให้กับภาคตะวันตกของจีน และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยตัวอุตสาหกรรมเอง

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ อุตสาหกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ อุตสาหกรรม (ดั้งเดิม) 14 สาขา และประเภทที่สอง คือ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ 10 สาขา

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์…

(02 พ.ย. 2555)

(09 พ.ย. 2555)

(20 พ.ย. 2555)

(27 พ.ย. 2555)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online