game bắn cá mập

โละอุตสาหกรรมล้าสมัยและผลักดันนวัตกรรม = แนวทางการพัฒนาใหม่ของหนานหนิง

16 Jan 2013

หนังสือพิมพ์หนานหนิงเดลี่: เปิดศักราชใหม่ทางการหนานหนิงสัมมนาภาครัฐและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หารือแนวทางปฏิรูปอุตสาหกรรมและส่งเสริมภาคการผลิตสมัยใหม่รองรับการขยายตัวในอนาคต

เวทีสัมมนาดังกล่าวหารือแนวทางการเร่งพัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม่รวมถึงการปรับโครงสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมของนครหนานหนิง พร้อมนำเสนอแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม และแนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมให้ทันสมัย

จากสถิติเบื้องต้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมของนครหนาหนิงปี 55 ที่ผ่านมามีมูลค่า 234,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ในจำนวนนี้เป็นการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มูลค่า 210,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23

มูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ 72,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในจำนวนนี้มูลค่าเพิ่มการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22

ในบรรดาอุตสาหกรรมหลัก 8 สาขาของเมือง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่เชิงยุทธศาสตร์เติบโตเร็วสุด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 77.4 ส่วนอุตสาหกรรมผลิตยาและวิศวกรรมชีวภาพขยายตัวเพิ่มร้อยละ 28.9

อย่างไรก็ตาม แม้จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนานหนิงยังไม่เข้มแข็งนัก เนื่องจากอุตสาหกรรมมีขนาดเล็ก ปริมาณการผลิตน้อย มาตรฐานต่ำ โดยอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมยังมีสัดส่วนสูง ส่วนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ำ โครงสร้างอุตสาหกรรมไม่สมบูรณ์ รวมทั้งศักยภาพการประกอบการและสร้างสรรค์ยังอ่อนแอ เป็นต้น

เวทีสัมมนายังได้สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของนครหนานหนิง 8 ข้อ ได้แก่

หนึ่ง บูรณาการศักยภาพการลงทุนที่แท้จริง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานสูง มีขนาดเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

สอง เลือกบ่มเพาะอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มีจุดเด่น เช่น อาหาร เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงเร่งพัฒนา ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่เชิงยุทธศาสตร์ อาทิ ยาและการแพทย์ชีวภาพ ไอทีอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมวัสดุใหม่อย่างการแปรรูปอลูมิเนียม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลและบริการเชิงการผลิต โดยวางแผนปฏิบัติการล่วงหน้า 3 ปี

สาม ผลักดันการปฏิรูปและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์ โดยร่วมมือกับเขตนิคมอุตสาหกรรม รวบรวมปัจจัยและทรัพยากรการผลิต กำหนดตำแหน่งและตั้งกลไกการบริหารจัดการอุตสาหกรรม และส่งเสริมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหม่และภาคอุตสาหกรรมในเขตอำเภอชนบท

สี่ กระชับแผนงานก่อสร้างและขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของเขตนิคมอุตสาหกรรม และวางแผนการลงทุนโครงการอุตสาหกรรมที่สำคัญในระยะต่อไป

ห้า จัดเตรียมข้อมูลและบริการเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนและผู้ประกอบการรายใหญ่ของเมือง เพื่อปั้นผู้ประกอบการและโครงการลงทุนรายใหญ่ของเมืองให้เข้มแข็ง

หก ประมวลและปรับปรุงนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบ เพื่อช่วยพัฒนาบรรยากาศการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและจูงใจนักธุรกิจ

เจ็ด ขยายการทำงานประชาสัมพันธ์ดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักของเมือง ควบคู่กับการดึงดูดธุรกิจยักษ์ใหญ่ในสาขาเฉพาะที่ต้องการ เพื่อขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้สมบูรณ์

แปด นำหลักการของนโยบายการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกและแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาเป็นประยุกต์ใช้เป็นธงนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของหนานหนิง

งานสัมมนาดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานอุตสาหกรรมและสารสนเทศ คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูป สมาพันธ์ธุรกิจและอุตสาหกรรม สมาคมหอการค้าผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งในระดับเขต เมืองและอำเภอเข้าร่วม นอกจากนี้ เขตนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหลักในหนานหนิงก็ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความเห็นในงานด้วย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online