game bắn cá mập

โครงสร้างการค้าต่างประเทศกว่างซี ส่งออก “ฟิต” แต่นำเข้า “ฝืด”

5 Aug 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ช่วงครึ่งปีแรกปี 56 สถานการณ์การค้าต่างประเทศของกว่างซี โดยเฉพาะภาคการนำเข้าได้เข้าสู่ภาวะซบเซา ขณะที่ภาคการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กว่างซีเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 1,426 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ กว่างซีมีมูลค่าการต่างประเทศทั้งสิ้น 13,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากการเปิดเผยของสำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Nanning Customs, 长沙海关部门)

ในจำนวนข้างต้นแบ่งเป็น มูลค่าส่งออก 7,603 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 (เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกร้อยละ 2 จุด และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศร้อยละ 10.8 จุด) และมูลค่านำเข้า 6,177 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.3 (ลดลงจากไตรมาสแรกร้อยละ 3.5)

โครงสร้างการค้าต่างประเทศของกว่างซี นอกจาก “การค้าทั่วไป” (การค้าสากล) ซึ่งมีมูลค่า 6,671 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.3 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.4 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด) แบ่งเป็นมูลค่าส่งออกและนำเข้าเท่ากับ 2,291 และ 4,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.7 และ 5.0 ตามลำดับ

การค้าชายแดน” ยังคงเป็นรูปแบบการค้าที่เป็นจุดเด่นของกว่างซี โดยเฉพาะการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in Border Area) มีมูลค่า 4,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 46.8 คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1/3 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศที่ประมาณร้อยละ 31.7

ในจำนวนข้างต้นเป็นการส่งออก 3,912 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.3 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศร้อยละ 34.3 จุด และส่งผลต่อการขยายตัวภาคการส่งออกของทั้งมณฑลร้อยละ 24.4)

ส่วน “การค้าแปรรูป” มีมูลค่า 2,181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.8 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 1,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และมูลค่านำเข้า 911 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.9

การค้าผ่าน “เขตอารักขาศุลกากร” มีมูลค่า 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 ในจำนวนนี้แบ่งเป็น การส่งออก 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.3 และการนำเข้า 408 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0

คู่ค้าสำคัญยังคงเป็น “อาเซียน” มีมูลค่า 6,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 29.1 (สูงกว่าอัตราขยายตัวรวมร้อยละ 24.4 จุด) แบ่งเป็น มูลค่าส่งออก 4,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.4 และมูลค่านำเข้า 1,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.6

ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน การค้ากับเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย มีมูลค่าทะลุ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะกับเวียดนามมีมูลค่าสูงถึง 4,948 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.9 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด)

ขณะที่การค้ากับมาเลเซีย และสิงคโปร์ มีมูลค่า 260 และ 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.1 และ 84.9 ตามลำดับ

สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับรองลงมาด้วยมูลค่าการค้า 1,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 แบ่งเป็นยอดส่งออก 503 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.1 และยอดนำเข้า 708 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5

ส่วนบราซิล ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ มาในช่วงครึ่งปีนี้ การค้าระหว่างสองฝ่ายกลับร่วงลงถึงร้อยละ 47.9 เนื่องจากยอดการนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลลดลงอย่างมาก

โครงสร้าง ผู้นำเข้าส่งออกแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ มีมูลค่าการค้า 3,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 1,471 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7 และมูลค่านำเข้า 2,092 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.4

ขณะที่วิสาหกิจต่างชาติมีมูลค่าการค้า 4,164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.6 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.2 ลดลงจากเดิมที่มีสัดส่วนร้อยละ 34.7 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด) แบ่งเป็นยอดส่งออก 1,678 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และยอดนำเข้า 2,485 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงถึงร้อยละ 17.1

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(19 ก.ค. 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online