game bắn cá mập

เมืองท่าฝางเฉิงก่างเร่งขออนุมัติเป็นด่านนำเข้าข้าวและผลไม้หลักของกว่างซี

23 Jul 2014

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : เทศบาลเมืองฝางเฉิงก่างพร้อมผลักดันให้เมืองฝางเฉิงก่างก้าวขึ้นเป็นด่านการนำเข้าข้าวและผลไม้ที่สำคัญของเขตฯ กว่างซีจ้วง

เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 广西防城港市市) เป็น 1 ใน 3 เมืองท่าเรือน้ำลึกที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย) มีท่าเรือขนาดน้อยใหญ่หลายแห่ง และเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศสมาชิกอาเซียนมากที่สุด

จุดเด่นทางกายภาพของท่าเรือฯ เอื้อประโยชน์ต่อการนำเข้าส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ และเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและจีนตอนในได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อไม่นานมานี้ เทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง ได้ยื่นขออนุมัติจากรัฐบาลกลางให้เมืองฝางเฉิงก่าง(และอำเภอระดับเมืองตงซิง) เป็นด่านที่ได้รับอนุญาตการนำเข้าสินค้าจำพวกธัญพืช (รวมถึงข้าว) ชุดแรกของประเทศจีน และขออนุมัติให้เมืองฝางเฉิงก่างเป็นด่านที่ได้รับอนุญาตการนำเข้าผลไม้

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติให้เมืองฝางเฉิงก่างเป็นด่านนำเข้าเฉพาะสำหรับสินค้าจำพวกธัญพืช (รวมถึงข้าว)

ปัจจุบัน มีจุดตรวจสอบสินค้า(นำเข้า) 7 แห่งใน 2 เมืองข้างต้นที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากสำนักงาน CIQ แล้ว

ปีนี้ (ปี 57) ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่างมีแนวโน้มการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมา มีการนำเข้า 58 ล็อต รวมน้ำหนัก 54,300 ตัน คิดเป็นมูลค่า 25.558 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 728.6 เปอร์เซนต์ (YoY) 448.5 เปอร์เซนต์ (YoY) และ 517.3 เปอร์เซนต์ (YoY) ตามลำดับ

แหล่งนำเข้าสำคัญมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม ไทย และกัมพูชา โดยข้าวเวียดนามครองสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 85.5

ข้อสังเกต คือ ผลจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตฯ กว่างซีจ้วงกับประเทศกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้ปีนี้มีการนำเข้าข้าวหอมกัมพูชาคิดเป็นน้ำหนักรวม 2,903.1 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.357 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,412 เปอร์เซนต์ (YoY) และ 1,630 เปอร์เซนต์ (YoY) ตามลำดับ

ปัจจุบัน บริเวณท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่างมีบริษัทนำเข้าข้าวสารจำนวน 17 ราย ทั้งนี้ คาดหมายว่า ช่วงครึ่งปีหลังจะมีปริมาณนำเข้าข้าวสารจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติให้เมืองฝางเฉิงก่างเป็นด่านนำเข้าผลไม้เฉพาะ

เมื่อปีก่อน (ปี 56) เทศบาลเมืองฝางเฉิงก่างได้ยื่นขออนุมัติเป็นด่านนำเข้าผลไม้ผ่านสำนักงาน CIQ กว่างซีแล้ว และได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการเป็นด่านนำเข้าผลไม้ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ลานตรวจสินค้า ห้องปฏิบัติการทดลอง คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ระบบบริหารจัดการด้านการกักกันตรวจสอบและกำจัดโรคพืช

ในหลักการ สำนักงาน AQSIQ ได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง พร้อมแสดงการสนับสนุนให้เมืองเป็นด่านนำเข้าผลไม้แล้ว โดยสำนักงาน AQSIQ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ด่านนำเข้าผลไม้ของกว่างซีที่ได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางมีเพียง 2 ด่าน (ด่านสากล) คือ ด่านโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border, 温馨关海港) ของอำเภอระดับเมืองผิงเสียง และด่านท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียง (Guilin Liangjian Int’l Airport, 梧州两江国际英文高铁站) ของเมืองกุ้ยหลิน

ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมถึงด่านนำเข้าผลไม้ที่เป็นด่านชั้น 2 ซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม) อีกจำนวนหลายแห่ง อาทิ ด่านผู่จ้าย (Puzhai Border, 浦寨集装箱码头) ด่านอ้ายเตี้ยน (Aidian Border, 爱店集装箱码头) เป็นต้น

BIC เห็นว่า หากการดำเนินการยื่นเสนอจัดตั้งด่านนำเข้าผลไม้แห่งใหม่ของกว่างซีได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ผู้ประกอบการไทยและจีนจะได้รับประโยชน์โดยตรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นการช่องทางการขนส่ง อีกทั้ง เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และสามารถรักษาคุณภาพสินค้าให้คงความสดใหม่ไว้ได้

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online