game bắn cá mập

เมืองตงซิงของกว่างซีนำร่องชำระระเบียบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สร้างบรรยากาศการลงทุน

11 Feb 2014

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : รัฐบาลกลางอนุมัติให้ “อำเภอระดับเมืองตงซิง” (Dongxing City, 东兴市) ของกว่างซีเป็นจุดนำร่องการปฏิรูประบบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นพื้นที่แรกของมณฑล

การปฏิรูปดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ในพื้นที่ “เขตทดลองการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกแห่งชาติอำเภอระดับเมืองตงซิง” (Guangxi Dongxing Key Experimental Zone For Development and Opening-up, 海南东兴之地主要走上对外开放科学试验区)

สาระสำคัญของการปฏิรูปฯ อาทิ

หนึ่ง เปลี่ยนระบบการชำระทุนจดทะเบียนจาก “การชำระตามจริง” เป็น “การชำระตามมติผู้ถือหุ้น” แทน

สอง ใช้ระบบ “หนึ่งสถานประกอบการ หลายใบอนุญาติประกอบธุรกิจ” (อนุญาติให้ที่อยู่หนึ่งแห่งมีสถานประกอบการหลายรายอยู่ได้) และ “หนึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลายสถานประกอบการ” (สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง อนุญาตให้ใช้วิธีการลงบันทึกเพิ่มสถานประกอบการ)

สาม ยกเลิกข้อกำหนดว่าด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ จากเดิมที่กำหนดว่า “บริษัทจำกัดความรับผิดชอบ” ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 30,000 หยวน (ข้อมูลเพิ่มเติม “บริษัทจำกัดความรับผิดชอบคนเดียว” (One person Limited Liability Company) ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 แสนหยวน และ “บริษัทมหาชนจำกัด” ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 5 ล้านหยวน)

สี่ ไม่จำกัด “สัดส่วนการชำระทุนจดทะเบียนครั้งแรก” “สัดส่วนการชำระทุนเงิน(สด)” และ “กำหนดระยะเวลาการชำระทุนจดทะเบียนเต็มจำนวน” ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในรูปของบริษัทจำกัดความรับผิดชอบ

ห้า ใช้ “ระบบการยื่นแบบรายงานกิจการประจำปีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต” แทน “ระบบการยื่นเอกสารตรวจสอบประจำปี ณ สำนักบริหารอุตสาหกรรมและการค้าประจำท้องที่ (Administration for Industry and Commerce, 工厂行政事务办理好局)” มีการใช้ระบบสุ่มตรวจ และเปิดช่องทางให้หน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ สามารถตรวจสอบค้นหาข้อมูล

หก ร่นระยะเวลาการตรวจสอบอนุมัติการจัดตั้งบริษัทจาก “15 วันทำการ” เป็น “ภายในวันเดียว” และสนับสนุน “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์” และระบบบริหารจัดการงานจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ” (แทนการออกใบอนุญาตฯ แบบกระดาษ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน)

เจ็ด เปิดเผยข้อมูลวิสาหกิจ (การลงบันทึกจดทะเบียนธุรกิจ รายงานประจำปี ฯลฯ) ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความโปร่งใส และให้สังคมเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ

แปด นำ “ระบบบัญชีดำ” หรือ “แบล็คลิสต์” มาใช้เพื่อควบคุมตรวจสอบมาตรฐานความน่าเชื่อถือของกิจการธุรกิจ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลบัญชีดำต่อสาธารณะ

BIC เห็นว่า การปฏิรูปครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ขยายโอกาสและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ ลดระเบียบขั้นตอนความยุ่งยาก ส่งเสริมระบบกลไกตลาดและการแข่งขันอย่างยุติธรรม รวมถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมาก

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ระบบการปฏิรูปดังกล่าวจะสามารถบังคับใช้ทั่วเขตฯ กว่างซีจ้วงในอนาคตอันใกล้

 

ลิงค์ข่าวที่น่าสนใจ

(10 ม.ค. 2557)

(28 ต.ค. 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online