game bắn cá mập

เมืองชินโจวเร่งผลักดัน “เขตแปรรูปทรัพยากรนำเข้า” ดึงดูดกลุ่มอุตสาหกรรมถลุงแร่

5 Dec 2013

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : เมืองชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) กำลังเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างเขตแปรรูปทรัพยากรนำเข้า เพื่อเสริมศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเล จากการเปิดเผยของนางเซียว อิง จื่อ (Xiao Ying Zi, 肖莺子) เทศมนตรีเมืองชินโจว

เมืองชินโจว เป็น 1 ใน 3 เมืองท่าการค้าการลงทุนที่ตั้งอยูรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี หรือคนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย” (อีก 2 เมือง ได้แก่ เมืองเป๋ยไห่ และเมืองฝางเฉิงก่าง)

สภาพการณ์ปัจจุบัน สินค้าส่วนใหญ่ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือของเมืองชินโจวเป็นสินค้าเทกองกว่าร้อยละ 70 เป็นการค้าภายในประเทศ และการค้ากับฮ่องกง

เขตแปรรูปทรัพยากรนำเข้าเมืองชินโจว ตั้งอยู่ในตำบลต้าฟานพัว (Da Fan Po Town, 大番坡镇) พื้นที่ฝั่งทางใต้ของเมือง มีเนื้อที่ 6.35 ตร.กม. ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดระบบนิเวศหมุนเวียน ได้รับการกำหนดเป้าหมายเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมถลุงแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มแร่แมงกานีส แร่เหล็กซิลิคอน (Ferro silicon) แร่นิเกิล แร่โครเมียม แร่ไทเทเนียม และแร่วานาเดียม (Vanadium)

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า เมืองแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายเปิดสู่ภายนอกจากรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Port Area) มีฟังก์ชั่นเฉพาะด้านการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป (แห่งที่ 5 ของประเทศจีน) และการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศ (ศูนย์กระจายเหล้าไวน์นำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน)

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งอยู่ “เขตนิคมอุตสาหกรรมจีน (ชินโจว)-มาเลเซีย” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับชาติแห่งแรกระหว่างจีนกับมาเลเซีย และเป็นแห่งที่ 3 ต่อจากนิคมอุตสาหกรรมจีน(ซูโจว)-สิงคโปร์ และเมืองนิเวศจีน(เทียนจิน)-สิงคโปร์

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

(25 พ.ย. 2556)

(14 พ.ย. 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online