game bắn cá mập

เฉพาะ 3 ไตรมาสแรกปี 55 ผลประกอบการเอกชนในเขตอู่โหวเฉิงตูรวมมูลค่าสูงสุดทะลุ 3 หมื่นล้านหยวน

15 Jan 2013

กรมสถิตินครเฉิงตูได้รายงานผลประกอบการของภาคเอกชนล่าสุดตลอด 3 ไตรมาสแรกของปี 55 และจัดอันดับ 3 เขตแรกที่มีมูลค่าผลประกอบการสูงสุด ผลประกอบการที่ครองสัดส่อวน GDP ของเมืองมากสุด และอัตราการเติบโตของผลประกอบการสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดปี 55 นครเฉิงตูจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจพุ่งถึง 800,000 ล้านหยวน อีกทั้งเมื่อสิ้นสุดปี 56 คาดจะทะลุเพดาน 1,000,000 ล้านหยวน ด้วยอัตราการเติบโต 13.6% แน่นอน

รายการ

2555

2556

อัตราเติบโต

มูลค่าที่แน่นอน

อัตราเติบโต

มูลค่าที่แน่นอน

มูลค่า GDP (ล้านหยวน)

13.2%

803,000

13.6%

1,062,000

มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

17.0%

584,000

17.5%

676,000

มูลค่าค้าปลีก

15.9%

331,500

16.5%

383,000

มูลค่าการประกอบการในธุรกิจของภาคเอกชนในนครเฉิงตูรวม 3 ไตรมาสแรกของปี 55 อยู่ที่ 349,917 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึง 15.1% ครองสัดส่วน GDP ของเมืองสูงถึง 58.3% สำหรับ 3 เขตแรกที่มีมูลค่าการประกอบการภาคเอกชนสูงสุด ได้แก่ เขตอู่โหว 30,804 ล้านหยวน เขตซวงหลิว 30,345 ล้านหยวน และเขตจินหนิว 27,165 ล้านหยวน

อันดับ

เขต

มูลค่าการประกอบการภาคเอกชนสูงสุด (ล้านหยวน)

1

อู่โหว

30,804

2

ซวงหลิว

30,345

3

จินหนิว

27,165

4

จิ่นเจียง

22,846

5

ซินตู

22,022

6

ชิงหยาง

21,729

7

หลงเฉวียนอี้

18,465

8

เฉิงหัว

18,378

9

ผีเซี่ยน

14,921

10

เวินเจียง

12,103

11

ซินจิน

9,548

12

จินถัง

9,537

13

ชิงไป๋เจียง

9,030

14

ตูเจียงเอี้ยน

8,643

15

เผิงโจว

8,336

16

ฉงไหล

7,576

17

ฉงโจว

7,294

18

ต้าอี้

6,231

19

ผู่เจียง

3,815

รวมทั้งสิ้น

349,917

สำหรับเขตที่มูลค่าการประกอบการภาคเอกชนรวม 3 ไตรมาสแรกของปี 55 ที่ครองสัดส่วน GDP ของเมืองมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขตซินจิน ครองสัดส่วนที่ 74.7% เขตอู่โหว 69.3% และเขตฉงไหล 68.4%

อันดับ

เขต

สัดส่วน GDP ของเมือง (%)

1

ซินจิน

74.7

2

อู่โหว

69.3

3

ฉงไหล

68.4

4

ซินตู

66.7

5

จินถัง

65.2

6

ฉงโจว

64.5

7

ต้าอี้

64.3

8

ซวงหลิว

63.8

9

ผีเสี้ยน

63.4

10

ตูเจียงเอี้ยน

62.7

11

ผู่เจียง

62.1

12

เวินเจียง

56.8

13

จินหนิว

56.6

14

จิ่นเจียง

56.1

15

เผิงโจว

54.7

16

เฉิงหัว

47.7

17

ชิงหยาง

46.7

18

ชิงไป๋เจียง

45.0

19

หลงเฉวียนอี้

42.9

รวมทุกเขต

58.3

สำหรับเขตที่มูลค่าการประกอบการภาคเอกชนรวม 3 ไตรมาสแรกของปี 55 มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขตหลงเฉวียน เติบโตที่อัตรา 18.7% เขตจินถัง 16.1% และเขตผู่เจียง 15.8%

อันดับ

เขต

อัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด (%)

1

หลงเฉวียนอี้

18.7

2

จินถัง

16.1

3

ผู่เจียง

15.8

4

เผิงโจว

15.7

5

ฉงไหล

15.5

6

ตูเจียงเอี้ยน

15.4

7

ซินตู

15.1

8

ซินจิน

15.1

9

ต้าอี้

15.0

10

ซวงหลิว

14.8

11

เวินเจียง

13.5

12

ชิงไป๋เจียง

13.2

13

ผีเสี้ยน

12.6

14

ชิงหยาง

12.4

15

จิ่นเจียง

12.1

16

อู่โหว

12.0

17

จินหนิว

11.5

18

เฉิงหัว

15.1

19

ฉงโจว

(ไม่มีรายงาน)

รวมทุกเขต

15.1

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online