game bắn cá mập

สถานกงสุลใหญ่ฯ เสนอให้ทางการกว่างซีออกแพกเกจพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการอาเซียน

29 Mar 2013

ในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เสนอกับหน่วยงานภาครัฐของกว่างซีในโอกาสต่างๆ ให้ออก “แพกเกจพิเศษสำหรับผู้ประกอบการอาเซียน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาเซียน รวมถึงไทย มาทำธุรกิจในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  

“มาตรการที่อยู่ในแพกเกจควรเป็นไปอย่างหลากหลายและครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจ อาทิ การมีหน่วยงานเฉพาะในการช่วยเหลือเรื่องการจดทะเบียน/ทุนจดทะเบียน การผ่อนคลายกฎระเบียบว่าด้วยใบอนุญาตทำงาน การให้สินเชื่อ และการเปิดบัญชี/โอนเงินกลับประเทศ ตลอดจนการจัดตั้งเลนสินค้าอาเซียน (ASEAN Lane) เพื่ออำนวยความสะดวกการผ่านแดนของสินค้าอาเซียน ณ ด่านต่างๆ ของกว่างซี

“การมีแพกเกจดังกล่าว ถือเป็นการช่วยให้เป้าหมายการทำให้กว่างซีเป็น “ประตูสู่อาเซียน” บรรลุผลได้เร็วขึ้นด้วย” กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กล่าวกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของกว่างซี อาทิ อธิบดีกรมพาณิชย์กว่างซี ประธานหอการค้านานาชาติกว่างซี และรองนายกเทศมนตรีเมืองฝางเฉิงก่าง

การเสนอให้ทางการจีนออกแพกเกจข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลด “ต้นทุน” และ “ความเสี่ยง” ในการมาทำธุรกิจในกว่างซีของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่มาตรการสนับสนุนธุรกิจต่างชาติที่กว่างซีมีอยู่แล้วเป็นไปในลักษณะแยกส่วนกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ

สถานการณ์ต่างๆ ข้างต้นมีรากฐานจากการที่กว่างซีมีเปิดสู่ภายนอกช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ ในภาคตะวันออกของจีน อันทำให้นักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของกว่างซีมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจกับต่างประเทศที่น้อยกว่า ตลอดจนข้อจำกัดเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้าที่ส่วนใหญ่ยังต้องผ่านท่าเรืองในภาคตะวันออก แล้วค่อยส่งต่อมายังกว่างซี

ในเบื้องต้น ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐของกว่างซีที่กงสุลใหญ่ฯ หยิบยกข้อเสนอว่าด้วยแพกเกจฯ ขึ้นหารือด้วย เห็นประโยชน์ของการมีแพกเกจดังกล่าว และรับจะผลักดันตามขอบเขตอำนาจที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอพร้อมความเห็นให้รัฐบาลกว่างซี ทั้งนี้ เป็นที่คาดว่า การพิจารณาคงต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากมีหลายหน่วยงานของจีน ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง มณฑล และระดับเมือง เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ระบุไว้ในแพกเกจฯ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online