game bắn cá mập

ศูนย์ธุรกิจการเกษตรของมณฑลซานซีจะเปิดใช้สิ้นเดือนมกราคมนี้

16 Jan 2013
ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (农副物质表现生意前面) ขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลซานซี กำลังจะเปิดให้บริการสิ้นเดือนมกราคมนี้ โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ธุรกิจการเกษตรครบวงจร ให้บริการข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นช่องทางจัดแสดงสินค้าเกษตรพื้นบ้านประจำมณฑล

ศูนย์ธุรกิจการเกษตรดังกล่าวตั้งอยู่ที่เขตว่านป๋อหลิน เมืองไท่หยวน ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑล โดยส่วนที่หนึ่งซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย มีเนื้อที่ 106,500 ตารางเมตร แบ่งเป็นโซนร้านค้าทั่วไป 17,000 ตารางเมตร โซนแสดงสินค้าและพบปะทางธุรกิจ 25,000 ตารางเมตร เป็นต้น พื้นที่ส่วนแรกนี้จะใช้สำหรับจัดจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าประเภทพืชผักเป็นหลัก สำหรับการก่อสร้างระยะที่สองซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จะใช้เป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ศูนย์กระจายและจัดเก็บสินค้า และศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมการเกษตรพื้นบ้านอื่นๆ ขณะนี้ ได้มีผู้ประกอบการบางส่วนได้เข้าไปที่ศูนย์เพื่อทดลองสถานที่แล้ว

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของมณฑลซานซีมีจำนวนมากมาย แต่เนื่องจากขาดศูนย์กลางการประสานดำเนินงานที่ครบวงจร ทำให้การพัฒนาของภาคส่วนดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบาก ศูนย์ธุรกิจการเกษตร ที่เกิดจากการร่วมมือของสหกรณ์ประจำเมืองนี้ ถูกตั้งความหวังว่าจะช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนช่วยให้ภาคธุรกิจการเกษตรของมณฑลซานซีพัฒนาไปอย่างมียุทธศาสตร์มากขึ้น
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online