game bắn cá mập

ล่อใจ!! เมืองยวี่หลินอัดงบอุดหนุนดึงดูดภาคธุรกิจพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรม บริษัทต่างชาติมีสิทธิแจม

21 Feb 2013

เว็บไซต์รวมข่าว – เขตฯ กว่างซีจ้วง: ทางการยวี่หลินปรับโครงสร้างสู่อุตสาหกรรมใหม่ เน้นนวัตกรรมไฮเทค หวังอาศัยโครงการลงทุนไฮเทคชั้นนำพัฒนาภาคการผลิต เปิดทางบริษัทจีนร่วมทุนต่างชาติมีสิทธิได้เงินอุดนหนุนด้วย

เมืองยวี่หลิน (Yulin City, 玉林市) เมืองเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 4 ของเขตฯ กว่างซีจ้วงประกาศมาตรการส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม พร้อมจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุน หวังใช้โครงการลงทุนนวัตกรรมไฮเทคยกระดับอุตสาหกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ SME ของเมืองให้เข้มแข็ง

เป้าหมายของแผนการดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้ธุรกิจที่เริ่มกิจการใหม่พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยทำให้ภาคอุตสาหกรรมของเมืองก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่เชิงยุทธศาสตร์

ก่อนหน้านี้ เมืองยวี่หลินได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้ว แต่ขาดมาตรการจูงใจ ในครั้งนี้ทางการจึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ธุรกิจนำผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปใช้ในประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

กองทุนเงินอุดหนุนนี้จะจัดสรรจากงบประมาณของเมือง จำนวนปีละไม่ต่ำกว่า 5 ล้านหยวน ซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นเงินให้เปล่าไม่มีพันธะผูกพันใดๆ ต่อธุรกิจ

         

เน้นโครงการมีอนาคต มีสิทธิบัตร บริษัทต่างชาติร่วมได้

กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ ได้แก่ ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะของทางการ ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในนิคมวิทยาศาสตร์ฉี่ตี้ (Qi Di Science and Technology Zone, 道理科学园) เมืองยวี่หลิน ธุรกิจร่วมทุนจีนกับต่างชาติ (จีนต้องถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)          

นอกจากนี้ ธุรกิจต้องมีสภาพนิติบุคคลและจดทะเบียนพาณิชย์กับกับหน่วยงานบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์เมืองยวี่หลิน รวมถึงมีพนักงานเทคนิคที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า โครงการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่และอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ของเมือง โครงการที่มีการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูง โครงการที่มีความสามารถการแข่งขันสูงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ต่างก็เข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว

โครงการเหล่านี้ต้องเป็นโครงการได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือนวัตกรรม หรือได้รับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model Patent) เช่น มีเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานของเขตฯ หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศ

หากโครงการผ่านการพิจารณามีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนโครงการละ 300,000 – 800,000 หยวน โดยอาจได้รับติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะได้รับรวมกันสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านหยวน

อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิน 1.5 ล้านหยวน เป็นโครงการที่สามารถพัฒนากลายเป็นอุตสาหกรรมไฮเทค ทางการอาจอนุมัติให้เป็นรายกรณี

เมืองยวี่หลินเป็นหนึ่งในเมืองภาคตะวันออกของกว่างซีที่ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตรองรับการย้ายฐานอุตสาหกรรมจากมณฑลตะวันออก มาตรการดังกล่าวจึงมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการธุรกิจย้ายเข้ามาลงทุน

อุตสาหกรรมสำคัญของเมืองยวี่หลินในปัจจุบัน อาทิ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ อาหาร เครื่องนุ่งห่มเป็นต้น

BIC เห็นว่า มาตรการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้บริษัทร่วมทุนจีนต่างชาติสามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนได้ จึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจไทยที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองที่สนใจจะมาบุกเบิกธุรกิจในจีน หรือธุรกิจไทยในจีนที่กำลังมองหาลู่ทางเพื่อขยายกิจการ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online