game bắn cá mập

ลุยเต็มที่!! กว่างซีขออนุมัติผิงเสียงเป็น “เขตทดลองการค้าเสรีชายแดน”

19 Aug 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : หลายเดือนมานี้ ทางการกว่างซีทุกภาคส่วนได้เดินหน้าผลักดันการขออนุมัติจัดตั้งอำเภอระดับเมืองผิงเสียง (Pingxiang City, 凭祥市) เป็น “เขตทดลองการค้าเสรีชายแดน

เมื่อ 16 เม.ย.56 ได้มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเขตทดลองการเปิดสู่ภายนอกเลียบแนวพรมแดนผิงเสียงในกรุงปักกิ่ง เพื่อขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการเร่งผลักดันการสร้างเขตทดลองการเปิดสู่ภายนอกในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

ต่อมาเมื่อ 10 มิ.ย.56 ฝ่ายกว่างซีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง “เขตทดลองความร่วมมือการค้าเสรีผิงเสียง” ในฟอร์รั่มความร่วมมือเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้าอย่างรอบด้านจีน(กว่างซี)-เวียดนามในกรุงฮานอย

จนกระทั่งเมื่อ 8-10 ก.ค.56 ระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง นายหลี่ เค่อเฉียง (Li Ke Qiang, 李克强) นายกรัฐมนตรีจีน ได้ยกเรื่องการสร้างผิงเสียงเป็น “เขตทดลองความร่วมมือการค้าเสรีชายแดนจีน”

เมื่อ 7 ส.ค.56 มีพิธีเปิดพื้นที่วัฒนธรรมท่องเที่ยวพักผ่อนผู่จ้ายในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง[*] ซึ่งนับเป็นพื้นที่นำร่องของการสร้างเขตทดลองความร่วมมือการค้าเสรีชายแดนจีน และการสร้างพื้นที่การค้าเสรีชายแดนจีน-เวียดนามในอนาคต

“อำเภอระดับเมืองผิงเสียง (Pingxiang City, 凭祥市) เป็นช่องทางการค้าหลักระหว่างกว่างซี(จีน)กับเวียดนาม

ดัชนีการค้า 8 รายการของผิงเสียงนำเป็นอันดับหนึ่งของกว่างซีหลายปีติดต่อกัน คือ การค้าต่างประเทศทั้งภาคนำเข้าและส่งออก การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดนทั้งภาคนำเข้าและส่งออก มูลค่าการค้ากับเวียดนามทั้งภาคนำเข้าและส่งออก และมูลค่าการค้ากับอาเซียนทั้งภาคนำเข้าและส่งออก นอกจากนี้ ผิงเสียงยังมีมูลค่าการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 6 ปีซ้อน และมีมูลค่านำเข้าส่งออกผลไม้กับอาเซียนมากที่สุดในประเทศ 4 ปีซ้อน จากข้อมูลพบว่า เมื่อปีก่อน (ปี 55) ผิงเสียงมียอดการค้าต่างประเทศทั้งสิ้น 5,820 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 20 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของกว่างซี ในจำนวนข้างต้น เป็นการค้ากับกับเวียดนามมูลค่า 4,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.2 ของมูลค่าการค้าระหว่างกว่างซีกับเวียดนาม

แนวทางเบื้องต้นได้มีการกำหนดกรอบพื้นที่การจัดตั้งเขตทดลองฯ ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนจีนติดจังหวัด Langson ของเวียดนาม บริเวณด่านโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border, 友情作文关) ด่านผู่จ้าย (Puzhai, 浦寨) และด่านหนงหวาย (Nonghuai, 弄怀) รวมพื้นที่ราว 11 ตร.กม.

แนวคิดดังกล่าวเป็นการบูรณาการพื้นที่ฟังก์ชั่นพิเศษที่มีอยู่เดิมให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนผิงเสียง เขตสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการเมืองผิงเสียง และเขตผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนหนงหวาย(ผู่จ้าย)

ทั้งนี้ รูปแบบการบริหารจัดการอยู่ภายใต้กรอบ “การเป็นพื้นที่พิเศษบริเวณชายแดน สินค้าที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเสมือนการค้าต่างประเทศ” โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบ “5 เสรี คือ บุคคลเสรี สินค้าเสรี การค้าเสรี การลงทุนเสรี และการชำระบัญชีเสรี

BIC จะติดตามความคืบหน้าของประเด็นดังกล่าวมารายงานให้ทราบเป็นระยะ

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

พื้นที่วัฒนธรรมท่องเที่ยวพักผ่อนผู่จ้ายในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เมืองไร้ราตรีกาลผู่จ้าย” เป็นโครงการจัดตั้งสถานที่พักผ่อนเริงรมย์แบบครบวงจรที่เปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่นำร่องของทางฝ่ายจีนในการเปิดเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนผิงเสียง-ดงด่างและเขตความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนานาชาติจีน-เวียดนาม(ผู่จ้าย-Tan Thanh)

เขตการค้าเสรี
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online