game bắn cá mập

ฤดูการผลิตอ้อยปีนี้ คาดกว่างซีได้ผลผลิตเสมอตัวปีก่อน

25 Dec 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : นักวิเคราะห์ คาดการณ์ว่า ฤดูหีบอ้อย ประจำปี 2556/2557 “กว่างซี” พื้นที่ผลิตน้ำตาลแหล่งใหญ่ของประเทศจีนจะได้ผลผลิตน้ำตาลราว ๆ 8 ล้านตัน (ใกล้เคียงกับปีก่อน)

ฤดูการผลิต ปี 2555/2556 ประเทศจีนได้ผลผลิตน้ำตาลทั้งสิ้น 13.07 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 1.55 ล้านตัน) ในจำนวนนี้ เป็นผลผลิตของกว่างซี 7.915 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.73 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของผลผลิตทั้งประเทศ

ข้อมูล ณ ปลายเดือน พ.ย.56 (ช่วงต้นฤดูการผลิต) กว่างซีมีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยเพียง 47 แห่ง (จากทั้งหมด 103 แห่ง) จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา จำนวนโรงงานที่เปิดหีบอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 97 แห่ง กำลังการผลิตต่อวันอยู่ที่ 63.8 ตัน จากการเปิดเผยของสมาคมธุรกิจน้ำตาลกว่างซี (Guangxi Sugar Association, 广西省内糖业同业公会)

ภายหลังการลงพื้นที่ปลูกอ้อยแหล่งใหญ่ในกว่างซี (นครหนานหนิง เมืองฉงจั่ว เมืองเป๋ยไห่ และเมืองหลิ่วโจว) นายซู เก๋อ (Su Ge, 苏格) นักวิเคราะห์จากเว็บไซต์น้ำตาลกว่างซี คาดการณ์ว่า ฤดูการผลิต ประจำปี 2556/2557 กว่างซีจะได้ผลผลิตน้ำตาลประมาณ 8.02 – 8.12 ล้านตัน (ค่าเฉลี่ย 8.06 ล้านตัน)

นายซูฯ ชี้ว่า ถึงแม้ว่าปีนี้ต้นอ้อยที่ปลูกจะได้ความสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยปีก่อน แต่ขนาดลำอ้อยโดยเฉลี่ยกลับเล็กกว่าปีก่อน ฉะนั้น ผลผลิตต่อหน่วยอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวงจำกัด

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าค่าบริกซ์ (Brix) ในน้ำอ้อยจะได้สูงกว่าปีก่อน แต่ก็ยังต่ำกว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมา ปริมาณต้นอ้อยที่โตเต็มที่ก็ต่ำกว่าปีก่อน กอปรกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย (ฝนตก ภัยหนาว) ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและค่าความหวานของอ้อยทั้งสิ้น

นายซูฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาพรวมการผลิตน้ำตาลในฤดูการผลิตนี้น่าจะได้ปริมาณใกล้เคียงกับฤดูการผลิตปีก่อน จึงมีการปรับลดประมาณการผลผลิตน้ำตาลจากเดิมที่คาดว่าจะได้ 8.31 ล้านตัน (ตัวเลขคาดการณ์เมื่อเดือน ต.ค.56) ลงมาเหลือประมาณ 8 ล้านตันเศษ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online