game bắn cá mập

ราคากลางราคารับซื้ออ้อยประจำฤดูกาล 55/56 ลดลงเล็กน้อย นักวิเคราะห์เชื่อจีนไม่นำเข้าน้ำตาลมากในปีนี้

22 Feb 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ฤดูกาลผลิต ปี 55/56 ราคากลางรับซื้ออ้อยปรับตัวลงเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการผลิตน้ำตาลลงลดตามไปด้วย

กรมกำกับราคาสินค้ากว่างซี (Guangxi Commodity Price Bureau, 湖南商品价格局) ได้ประกาศราคารับซื้อวัตถุดิบอ้อยสำหรับการผลิตน้ำตาล ในฤดูกาลผลิตปี 55/56 ซึ่งใช้สำหรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วเขตฯ กว่างซีจ้วง โดยราคางวดแรกของฤดูกาลฯ อยู่ที่ตันละ 475 หยวน

ทั้งนี้ ราคารับซื้ออ้อยจะผูกกับราคาน้ำตาลอ้อย และการคำนวณราคาขั้นสอง กล่าวคือ ราคารับซื้อที่ตันละ 475 หยวนจะถูกผูกกับราคาจำหน่ายเฉลี่ยน้ำตาลทรายขาว(รวมภาษี) ที่ตันละ 6,580 หยวน หากราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 หยวน ราคารับซื้ออ้อยก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 หยวน

อย่างไรก็ดี พบว่า ราคารับซื้องวดแรกของฤดูกาลผลิตนี้ต่ำกว่าฤดูกาลผลิตก่อนอยู่เล็กน้อย โดยฤดูกาลผลิต 54/55 มีราคารับซื้ออยู่ที่ตันละ 500 หยวน และผูกกับราคาจำหน่ายเฉลี่ยน้ำตาลทรายขาว(รวมภาษี) ที่ตันละ 7,000 หยวน

บุคคลในแวดวงธุรกิจน้ำตาล วิเคราะห์ว่า การปรับลดราคารับซื้อลงจะส่งช่วยต้นทุนของผู้ประกอบการผลิตน้ำตาลทรายขาวลงตันละประมาณ 200 หยวน โดยผู้รับซื้อจะต้องจ่ายเงินงวดแรกให้กับเกษตรกรภายใน 1 เดือน

ในแง่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีผลผลิตต่อหน่วยหมู่จีน (ราว 2.4 ไร่) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 ตัน ราคารับซื้ออยู่ที่ตันละ 475 หยวน เกษตรกรจะมีรายได้ต่อหมู่จีน 2,109 หยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 259 หยวนจากฤดูกาลผลิตก่อน

แม้ว่าต้นทุนการผลิตมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น (ค่าแรงงาน และค่าวัสดุทางการเกษตร) จากปีก่อน ทว่า หักลบปัจจัยข้างต้นแล้วยังพบว่าเกษตรกรมีรักษาระดับการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ตามรายงาน ฤดูกาลผลิตนี้ ทางการกว่างซีได้ดำเนินนโยบายสนับสนุนการปลูกอ้อยพันธุ์ดีทั่วมณฑล โดยแต่ละเมืองสามารถคัดเลือกอ้อยพันธุ์ทั้งหมดไม่เกิน 5 พันธุ์จากทั้งหมด 10 พันธุ์ที่รัฐบาลกว่างซีกำหนด เพื่อดำเนินนโยบายเพิ่มราคารับซื้ออ้อยอีกตันละ 30 หยวน

จากที่ BIC เคยนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ว่า ในฤดูกาลผลิตนี้ กว่างซีต้องประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้วิสาหกิจผู้ผลิตน้ำตาลส่วนใหญ่มีการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำตาลลงประมาณร้อยละ 5 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้น้ำตาลขาดแคลนเล็กน้อย

เนื่องจากกว่างซีเป็นมณฑลผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของจีน ด้วยสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของทั้งประเทศ

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่า จีนยังคงมีปริมาณน้ำตาลเพียงพอ เนื่องจากราคาน้ำตาลที่มีแนวโน้มลดลง ทำให้โรงงานน้ำตาลดำเนินการกักตุนสำรองน้ำตาลไว้ เพื่อรอให้ราคาน้ำตาลทรายสูงขึ้นจึงปล่อยออกสู่ตลาด

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากจีนไม่ได้ผูกราคาน้ำตาลในประเทศกับราคาน้ำตาลในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบัน ราคาน้ำตาลในจีนจึงมีราคาสูงกว่าในต่างประเทศอยู่ ถึงแม้ว่าราคาน้ำตาลในประเทศมีแนวโน้มลดลงจากฤดูกาลผลิตก่อนหน้าก็ตาม

ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ของโลก (ปี 55 ปริมาณนำเข้ากว่า 3.7 ล้านตัน) โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกา และอเมริกาใต้ (คิวบา บราซิล)

เช่นเดียวกับข้าว น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมและสินค้าอ่อนไหวของจีน ซึ่งในแต่ละปี รัฐบาลกลางจะกำหนดโควต้านำเข้าไว้

หากผู้ประกอบการไทยมีสิทธิ์ที่จะส่งออกน้ำตาล และต้องการส่งออกมายังจีน ต้องตรวจสอบเสียก่อนว่า คู่ค้าของตนมีโควต้าการนำเข้าน้ำตาลจากภาครัฐหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการทำสัญญาการซื้อขาย เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(16 มกราคม 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online