game bắn cá mập

มาเป็นชุด! นโยบายพิเศษสนับสนุนเมืองเอกของกว่างซี สานฝันเป็น “ฮับจีนอาเซียน”

27 Feb 2013

เว็บไซต์รวมข่าว – เขตฯ กว่างซีจ้วง: กว่างซีดันหนานหนิงเป็นเขตยุทธศาสตร์ Inland Open Economy ปั้นเขตใหม่อู่เซี่ยงเป็นศูนย์กลาง สานฝันเมืองหน้าด่านจีนสู่อาเซียน

แผนผลักดันข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งใน “ข้อคิดเห็นว่าด้วยการก่อตั้งนครหนานหนิงให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ Inland Open Economy” ซึ่งรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง เพิ่งประกาศใช้

ข้อคิดเห็นดังกล่าว กำหนดแนวคิดและรูปแบบการพัฒนา Inland Open Economy ของนครหนานหนิง รวมถึงรายละเอียดการสนับสนุนเชิงนโยบายจากกว่างซี

ภายใต้ข้อคิดเห็นฯ นครหนานหนิงจะเริ่มบุกเบิกเขตใหม่อู่เซี่ยง การก่อตั้งระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เปิดสู่ภายนอก ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานหลัก ผลักดันเศรษฐกิจแบบมุ่งเน้นการส่งออกสู่อาเซียน โดยจะอาศัยโครงการอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุน พร้อมกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

นายหลี่ เยี่ยน ผิง (Li Yan Ping, 李彦平) รองประธานคณะกรรมธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Development and Reform Commission, 海南我的成长和鼎新政法委员会会) กล่าวว่า ตามข้อคิดเห็นฉบับนี้ ทางการกว่างซีจะมอบนโยบายพิเศษสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคมใน 8 สาขา รวม 24 รายการแก่เทศบาลนครหนานหนิง

นโยบายพิเศษฯ ครอบคลุมด้านการอนุมัติการลงทุน อาทิ การมอบอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่ไม่มีระเบียบกำหนดให้อยู่ในอำนาจของรัฐบาลกว่างซีให้แก่เทศบาลนครหนานหนิง การบริหารรายได้ภาษี การจัดการที่ดิน การอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการ การควบคุมและกำกับราคา การบริหารงานบุคคลและองค์กร

การผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การยกระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจกว่างซี-อาเซียนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ การผนวกเขตนิคมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่หนานหนิงให้เป็นส่วนหนึ่งของเขตนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ เป็นต้น

“3 ฐาน 3 ศูนย์” เป็นแนวคิดในการผลักดันโครงการต่างๆ ภายใต้ข้อคิดเห็นฯ ซึ่งหมายถึง ฐานโลจิสติกส์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ระดับภูมิภาค ฐานการผลิตที่ทันสมัย และฐานเกษตรกรรมเฉพาะ

และศูนย์คมนาคมขนส่งนานาชาติระดับภูมิภาค ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล และศูนย์การเงิน

นายอู๋ เหว่ย (Wu Wei, 吴炜) รองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิง เผยว่า เทศบาลนครหนาน-หนิงได้วางแผนก่อตั้งเขตทดลองเศรษฐกิจแบบเปิดสู่ภายนอก 2 แห่ง ได้แก่ เขตทดลองเศรษฐกิจแบบเปิดตอนใต้และเขตทดลองเศรษฐกิจสองฝั่งแม่น้ำยงเจียง

นอกจากนี้ ก็จะผลักดันระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ การก่อตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมไต้หวัน (หนานหนิง) พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-ด่านโหยวอี้ เขตเศรษฐกิจด่านอากาศหนาน-หนิง และยกระดับศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บนหนานหนิงให้เป็นเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนเชิงบูรณาการ

ทางการตั้งเป้าว่า เขตใหม่อู่เซี่ยงจะกลายเป็นฮับ Inland Open Economy ที่สำคัญของนครหนานหนิงได้ภายในปี 63

BIC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นครหนานหนิงเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ซึ่งได้รับการยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติของจีน หนานหนิงในฐานะที่เป็นเมืองเอกของกว่างซี จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจดังกล่าว

การประกาศนโยบายสนับสนุนให้นครหนานหนิงเป็นเขตยุทธศาสตร์ Inland Open Economy ของกว่างซีในครั้งนี้ จึงมีนัยสำคัญต่อเป้าหมายการเป็นเมืองหน้าด่านของจีนสู่อาเซียน เมืองหน้าด่านออกสู่ทะเลของภูมิภาคตะวันตก

ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยควรติดตามต่อไปว่า ในระยะต่อไปทางการหนานหนิงจะออกมาตรการเชิงนโยบายอะไรมาสนับสนุนเป้าหมายและขับเคลื่อนสู่การเป็นฮับ Inland Open Economy และเมืองศูนย์กลางความร่วมมือเปิดสู่ภายนอกจีน-อาเซียน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online