game bắn cá mập

ภาคส่งออก “รุ่ง” นำการค้าต่างประเทศกว่างซี “พุ่ง”

17 Sep 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ ภาพรวมการค้าต่างประเทศของกว่างซีขยายตัวได้ดี แม้ว่าภาคนำเข้าจะยังคงซบเซาก็ตาม

สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Naning Cutoms, 广州上海海关) ให้ข้อมูลว่า ระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค.58 กว่างซีมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ 19,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 เพิ่มขึ้นจากช่วง 7 เดือนแรกร้อยละ 4.8 จุด

ในจำนวนนี้แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 11,010 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 34.8 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 25.6 จุด) ขณะที่ภาคการนำเข้ามีมูลค่า 8,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.5 (หดตัวลงจากช่วง 7 เดือนแรกร้อยละ 2.7 จุด)

อนึ่ง กว่างซีได้ดุลการค้าต่างประเทศ 2,180 ล้านดอลาร์สหรัฐ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศกว่างซี มีดังนี้

หนึ่ง การค้าทั่วไป (การค้าสากล) และการค้าแปรรูปมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตกอยู่สภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in Border Area) ยังคงเป็นจุดแข็งของการค้าต่างประเทศของกว่างซี ด้วยมูลค่าการค้า 6,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 68.7

ในจำนวนข้างต้นแบ่งเป็น มูลค่าส่งออก 5,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 91.8 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด) และมูลค่านำเข้า 620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.6

สอง “อาเซียน” คู่ค้ารายใหญ่ตลอดกาลของกว่างซี ทั้ง 2 ฝ่ายมีมูลค่าการค้าทั้งสิ้น 9,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 47.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.7 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของกว่างซี

ขณะที่คู่ค้ารายใหญ่อื่น ๆ ก็มีแนวโร้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการค้ากับสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป และฮ่องกง

สาม เมืองในเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) มีมูลค่าการค้ารวม 9,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 คิดเป็นสัดส่วร้อยละ 45.7 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของกว่างซี

เมืองที่มีอัตราขยายตัวภาคการค้าต่างประเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมืองฉงจั่ว (เมืองชายแดนจีน-เวียดนาม) เมืองเฮ่อโจว (เมืองชายขอบติดมณฑลกวางตุ้ง) และเมืองอู๋โจว (เมืองหน้าด่านติดมณฑลกวางตุ้ง และหัวเมืองสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แม่น้ำซีเจียง)

สี่ “เครื่องใช้ไฟฟ้า” ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกหลักของกว่างซี ด้วยมูลค่า 4,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด อันดับรองลงมาได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 2,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.3 เท่า ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง 1,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 สินค้าเกษตร 930 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เส้นด้ายและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.3

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online