game bắn cá mập

ผลสำรวจชี้อัตราเงินเดือนในกว่างซีมีแนวโน้มปรับขึ้นในไตรมาส 2/2557

1 Aug 2014

หนังสือพิมพ์รายวัน Modern Life : ช่วงไตรมาส 2 ปี 57 สถานการณ์จ้างงานในกว่างซี พบว่า ผู้จ้างงานเสนอค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าครองชีพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.57 ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลกว่างซี (Guangxi Personnel Exchange Service Center, 海南省人材变换找人办事其中) ได้เปิดเผยรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนแรงงานประจำไตรมาส 2 ของปี 2557

ตามรายงานฯ เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3,332 หยวน (รวมสวัสดิการ 5 ประกัน 1 กองทุน) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 4.94 (เพิ่มขึ้น 157 หยวน) และขยายตัวร้อยละ 7.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (Q2/2556 เงินเดือนเฉลี่ย 3,096 หยวน)

อย่างไรก็ดี อัตราดังกล่าวยังคงต่ำกว่าค่าตอบแทนที่ผู้สมัครคาดหวังที่เดือนละ 3,560 หยวน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 1.74 และขยายตัวร้อยละ 7.26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (Q2/2556 เงินเดือนเฉลี่ย 3,319 หยวน)

สาขาอาชีพที่มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริหารจัดการ 7,428 หยวน / ธนาคาร 4,599 หยวน / การเงินและการลงทุนพันธบัตร 4,518 หยวน / ก่อสร้าง 4,205 หยวน และการตลาด 3,898 หยวน

สาขาอาชีพที่มีเงินเดือนเฉลี่ยรั้งท้าย 5 อันดับ ได้แก่ แม่บ้านและ รปภ. 2,336 หยวน / โรงแรมและท่องเที่ยว 2,420 หยวน / เสมียนและธุรการทั่วไป 2,518 หยวน / โรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2,529 หยวน และนักสื่อสิ่งพิมพ์ 2,548 หยวน

ข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดแรงงานของกว่างซีในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา มีดังนี้

หนึ่ง ในภาพรวม ระดับเงินเดือนเฉลี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทว่า แนวโน้มการขยายตัวส่วนใหญ่อยู่ที่นครหนานหนิง เมืองกุ้ยหลิน และเมืองชายฝั่งทะเล (เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว และเมืองเป๋ยไห่) เท่านั้น

สอง ในสาขาอาชีพเดียวกัน ระดับเงินเดือนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากตารางด้านล่าง

ไตรมาส 2 ปี 57 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยใน 3 เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของกว่างซี

ประเภทสายงาน

ตำแหน่งงาน

สถานที่ทำงาน

เงินเดือนเฉลี่ย (หยวน)

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย

นครหนานหนิง

3,770

เมืองหลิ่วโจว

2,739

เมืองกุ้ยหลิน

3,350

กลุ่มงานเสมียน / ธุรการทั่วไป

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ เลขานุการ

นครหนานหนิง

2,649

เมืองหลิ่วโจว

2,394

เมืองกุ้ยหลิน

2,586

กลุ่มงานการเงิน / จัดเก็บภาษี / ตรวจสอบบัญชี / สถิติ

นักบัญชี

นครหนานหนิง

2,901

เมืองหลิ่วโจว

2,614

เมืองกุ้ยหลิน

2,869

กลุ่มงานขาย

พนักงานส่งเสริมการขาย

นครหนานหนิง

3,294

เมืองหลิ่วโจว

3,137

เมืองกุ้ยหลิน

2,814

สาม ในสาขาอาชีพเดียวกัน ผู้จ้างต่างกัน ระดับเงินเดือนที่เสนอให้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งในบางสายงานมีส่วนต่างของเงินเดือนเกือบเท่าตัว เช่น การรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินในนครหนานหนิง ส่วนใหญ่เสนอเงินเดือนอยู่ที่ 3,999 หยวน บางส่วนเสนอเงินเดือนมากกว่า 7,751 หยวน

สี่ ตำแหน่งงานและโครงสร้างค่าตอบแทนมีผลต่อการเสนอเงินเดือน เช่น โครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่มงานขายและวางแผนการตลาด ประกอบด้วยเงินเดือนขั้นพื้นฐาน+ค่าคอมมิชชั่นหรือเงินรางวัล

พนักงานระดับล่างมีเงินเดือนขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1,200-2,500 หยวน เน้นให้พนักงานทำยอดขายให้ได้ตามเป้า ขณะที่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง-สูงเสนอเงินเดือนพื้นฐานสูงกว่ามาก โดยให้น้ำหนักกับงานบริหารจัดการมากกว่าการออกไปทำยอดขาย

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(06 พ.ค.2557)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online