game bắn cá mập

ปี 56 การค้า ตปท. กว่างซีขยายตัวในแดนบวก “อาเซียน” ครองแชมป์คู่ค้าสำคัญต่อเนื่อง

13 Feb 2014

สำนักข่าวซินหัว : ปีที่ผ่านมา (ปี 56) การค้าต่างประเทศกว่างซียังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะภาคการส่งออก และกว่างซียังคงเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ตามรายงาน ปี 56 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งสิ้น 32,837 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.4 แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 18,695 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 20.9 และมูลค่าการนำเข้า 14,142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.9

หากจำแนกตามรูปแบบการค้า พบว่า การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in Border Area) มีมูลค่า 11,509 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 37.9 การค้าทั่วไป (การค้าสากล) มีมูลค่า 14,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3 และการค้าแปรรูป มีมูลค่า 5,129 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.7

สินค้านำเข้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (มูลค่า 5,763 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 35.1) ถั่วเหลือง (มูลค่า 2,486 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.7) หัวแร่และสินแร่เหล็ก (มูลค่า 1,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.6) ถ่านหิน (มูลค่า 1,233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.9) และน้ำมันดิบและยางมะตอย (มูลค่า 1,053 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 10.8)

“อาเซียน” ยังคงรักษาตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ด้วยมูลค่าการค้า 15,915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 32.1 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.47 ของมูลค่ารวม)

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกไปอาเซียน 12,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 34.8 และมูลค่าการนำเข้าจากอาเซียน 3,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 22.8

ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน “เวียดนาม” เป็นคู่ค้าสำคัญ มีมูลค่า 12,697 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ครองสัดส่วนร้อยละ 79.78 ของมูลค่าการค้ากับอาเซียน) ขยายตัวร้อยละ 30.5 ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปเวียดนาม มูลค่า 11,434 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.05 ของมูลค่าการค้ารวม)

สินค้านำเข้าส่งออก 5 อันดับแรกระหว่างกว่างซีกับอาเซียน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (มูลค่า 5,487 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 37.1) น้ำมันดิบและยางมะตอย (มูลค่า 902.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 134.3) ผลไม้และพืชตระกูลถั่วเปลืองแข็ง (มูลค่า 581.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 9.8) รถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ (มูลค่า 565 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 103.4) และถ่านหิน (มูลค่า 448.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 31.9)

คู่ค้าอันดับรองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 2,478 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.9 บราซิล มีมูลค่า 1,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 27.8 ออสเตรเลีย มีมูลค่า 1,782 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 36.9 และฮ่องกง มีมูลค่า 1,762 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.5

สำหรับการค้ากับประเทศไทย BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 ฝ่ายมีมูลค่าการค้า 491.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 61.2

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกไปไทย 206.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.7 และมูลค่าการนำเข้าจากไทย 284.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 261.6 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่างซีเป็นมูลค่า 78.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าส่งออก 5 อันดับแรกระหว่างกว่างซีกับไทย ได้แก่ พืชผักสด (มูลค่า 57.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สตาร์ชมันสำปะหลัง (มูลค่า 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) น้ำมันดิบและยางมะตอย (มูลค่า 47.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรดฟอสฟอริก (มูลค่า 29.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเครื่องจักรทางวิศวกรรม (มูลค่า 23.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online